ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

  ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง มาตราฐานและตัวบ่งชี้ ของการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 11 )
  วพบ.กรุงเทพ ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ อาคารคาวบคุมภาครัฐดีเด่น ด้านการจัดการพลังงานในอาคาร จากกระทรวงพลังงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2561 : 06/12/61 (count : 8 )
  พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร นศ.พยบ รุ่นที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารประชุมวายุภักษ์ (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 15 )
  ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาที่มีคะแนนสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพ 100% 3 รายวิชา และ รางวัลอาจารย์ประเภทผู้สอนดีเด่น วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 12 )
  พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 12 )
  ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่าง วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 2 )
  ประชุมวิพากษ์ และพัฒนายุทธศาสตร์ตามกรอบ PPMQA ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 2 )
  โครงการครูนอกห้องเรียน นศ.ชมรมวิชาการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ รพ. ศิริราช วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 1 )
  อบรม เรื่องการจดสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล โดย ผศ.ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 1 )
  นิทรรศการประกวดผลงาน วิชานวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมทางด้าน การพยาบาลทางสูติศาสตร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 1 )

พบข้อมูล 71  หน้า | 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม