ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  กิจกรรมตักบาตร วันมาฆบูชา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 : 13/02/63 (count : 63 )
  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (พัฒนาผู้นำและทักษะชีวิต) นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 และ 1 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 : 13/02/63 (count : 38 )
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเผยเเพร่ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 : 13/02/63 (count : 32 )
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเรื่องการฟื้นคืนชีพ วันที่ 30 มกราคม 2563 : 3/02/63 (count : 25 )
  นำเสนอ ฝึกรวบยอด วิชาบริหาร นศ. ปี4 รุ่น 71 วันที่ 31 มกราคม 2563 : 3/02/63 (count : 22 )
  ประชุมการพัฒนาทักษะตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา IQA 12562 วันที่ 27-28 มกราคม 2563 : 30/01/63 (count : 23 )
  Welcome Students from ITEKES Bali 20-9 February 2020 : 11/02/63 (count : 34 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ความเข้าใจ เครื่องมือบริหารองค์กร ตามกรอบ KMPM วันที่ 20 มกราคม 2563 : 22/01/63 (count : 9 )
  กิจกรรมDesign thinking วันที่ 19 มกราคม 2563 : 21/01/63 (count : 37 )
  โครงการ แข่งขันความรู้สู่สมรรถนะบัณฑิตตามมาตรฐานอุดมศึกษาด้วยระบบตระกูลของนักศึกษา วันที่ 18 มกราคาม 2563 : 21/01/63 (count : 45 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม