ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  พิธีถวายตัวเป็นศิษย์สมเด็จย่าของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 72 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 : 04/08/60 (count : 40 )
  กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ ของนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 : 01/08/60 (count : 39 )
  โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 : 01/08/60 (count : 24 )
  กิจกรรมการเยี่ยมชมดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 : 01/08/60 (count : 19 )
  กิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะ นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 : 22/07/60 (count : 43 )
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 72 วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 : 19/07/60 (count : 30 )
  ภาพบรรยากาศ พิธีปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 : 17/07/60 (count : 18 )
  ประชุมพัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศ (PMQA) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฏาคม 2560 : 17/07/60 (count : 19 )
  การตรวจประเมินคุณภาพสถาบันสมทบ จาก รร.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 29 มิ.ย 60 : 03/07/60 (count : 26 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะการคิด 23 มิ.ย 60 : 03/07/60 (count : 26 )

พบข้อมูล 81  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 26 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม