ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ประชุมโครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 : 20/12/60 (count : 23 )
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกษฤ ให้คณาจารย์ วพบ.กรุงเทพ โดย รศ.ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน วันที่ 2 ธันวาคม 2560 : 20/12/60 (count : 31 )
  ประชุม PMQA ครั้งที่ 2_วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 : 15/12/60 (count : 38 )
  ประชุม manatement Review PM3 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : 15/12/60 (count : 23 )
  คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จาก วพบ.ตรัง และ วพบ.กรุง ร่วมส่ง และต้อนรับ ผู้อำนวยการ ดร. ขวัญตา บุญวาศ ประจำที่ วพบ.กรุงเทพ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 : 15/12/60 (count : 35 )
  ประชุม manatement Review PM3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : 15/12/60 (count : 16 )
  พิธีเปิดต้อนรับนักศึกษาบาหลี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : 15/12/60 (count : 39 )
  open house วพก #60 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : 15/12/60 (count : 17 )
  ภาพบรรยากาศ รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วพก. รุ่น ที่ ๖๘ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา วันที่ ๑๕ พ.ย ๒๕๖๐ : 17/11/60 (count : 89 )
  ภาพบรรยากาศ การฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา วันที่ ๑๔ พ.ย ๒๕๖๐ : 17/11/60 (count : 19 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม