ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  Wellcome STIKES BALI INDONESIA Health and Cultural Program 20 jan - 6 Feb 2019 : 22/01/62 (count : 34 )
  โครงการ สร้างพยาบาลสมรรถนะสูง จิตมุ่งบริการ มีมาตรฐานสากล วันที่ 19 มกราคม 2562 : 22/01/62 (count : 28 )
  วันกิจการนักศึกษา หัวข้อ การรู้ทันสิ่อ วันที่ 15 มกราคม 2562 : 17/01/62 (count : 20 )
  ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 14 มกราคม 2562 : 17/01/62 (count : 25 )
  งานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2562 วันที่ 3 มกราคม 2562 : 10/01/62 (count : 38 )
  ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2562 วันที่ 3 มกราคม 2562 : 10/01/62 (count : 18 )
  กีฬาสีภายใน แคทลียาเกมส์ วันที่ 3 มกราคม 2562 : 10/01/62 (count : 23 )
  วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและหลักฐานสภาการพยาบาล วันที่ 7 มกราคม 62 : 09/01/62 (count : 8 )
  ประชุมนำเสนอ SAR สภาการพยาบาล ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 : 21/12/61 (count : 5 )
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Case based Education โดยวิทยากรจาก คณะพยาบาล มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 : 21/12/61 (count : 20 )

พบข้อมูล 74  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม