ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  กิจกรรม กีฬาสี แคทรียา (กีฬา ฮาเฮ) และงานเลี้ยงฉลอง ปีใหม่ นักศึกษา วพบ.กรุงเทพ ประจำปี 63 วันที่ 7 มกราคม 2563 : 9/01/63 (count : 61 )
  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (พัฒนาผู้นำและทักษะชีวิต) ชั้นปีที่ 3 รุ่น 74 วันที่ 14 มกราคม 2562 : 16/01/63 (count : 28 )
  กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า เนื่องในปีใหม่ 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563 : 09/01/63 (count : 21 )
  นำเสนอ ฝึกรวบยอด วิชาบริหาร นศ. ปี4 รุ่น 71 วันที่ 3 มกราคม 2563 : 6/01/63 (count : 21 )
  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (พัฒนาผู้นำและทักษะชีวิต) ชั้นปีที่ 2 รุ่น 73 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 : 30/12/62 (count : 18 )
  christmas Fun Fair 2019 (ชมรมภาษาอังกฤษ) วันที่ 23 ธันวาคม 2562 : 23/12/62 (count : 10 )
  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 : 25/12/62 (count : 6 )
  การจัดการขยะต้นทางสร้างจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อมใน BCN วันที่ 17 ธันวาคม 2562 : 20/12/62 (count : 42 )
  การบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทอาจารย์พยาบาล กับ FACULTY PRACTICE วันที่ 11 ธ.ค 2562 : 13/12/62 (count : 12 )
  นำเสนอนวัตกรรม Born baby born thinking วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 : 29/11/62 (count : 30 )

พบข้อมูล 83  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม