ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  พิธีมอบใบรายงานผล ผู้สำเร็จการศึกษา (transcript )หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปี 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 : 26/02/65 (count : 22 )
  กิจกรรมอำลาสมเด็จย่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 73 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 65 : 25/03/65 (count : 20 )
  กิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะ วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 : 24/02/65 (count : 13 )
  โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบออนไลน์ ให้กับ นศ.พยาบาลศาตร์ ชั้นปีที่ 1 (76) และ ปี 2 (75) วันที่ 19-20 ก.พ 2565 : 21/01/65 (count : 10 )
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (สัปดาห์ วิชาการ) รุ่นที่ 73 วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 : 19/02/65 (count : 22 )
  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คิดรื้อสร้าง อย่างสร้างสรรค์” วันที่ 10 ก.พ 65 : 11/02/65 (count : 11 )
  พิธีเปิด หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 14 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 : 8/02/65 (count : 24 )
  พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 : 3/02/65 (count : 12 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Dashboard ฐาน TQF วันที่ 26 มกราคม 2565 : 28/01/65 (count : 18 )
  ประชุมพัฒนาทักษะตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 26 มกราคม 2565 : 28/01/65 (count : 11 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม