ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2562 วันที่ 3 มกราคม 2562 : 10/01/62 (count : 42 )
  กีฬาสีภายใน แคทลียาเกมส์ วันที่ 3 มกราคม 2562 : 10/01/62 (count : 23 )
  วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและหลักฐานสภาการพยาบาล วันที่ 7 มกราคม 62 : 09/01/62 (count : 17 )
  ประชุมนำเสนอ SAR สภาการพยาบาล ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 : 21/12/61 (count : 31 )
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Case based Education โดยวิทยากรจาก คณะพยาบาล มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 : 21/12/61 (count : 25 )
  กิจกรรมวันกิจการนักศึกษา และวิทยาลัยคุณธรรม ในโครงการลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่า ด้วยวิถีความพอเพียง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 : 20/12/61 (count : 37 )
  อบรมพัฒนาอาจารย์ ด้านนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 : 14/12/61 (count : 13 )
  โครงการตรวจสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพประจำปี วันที่ 7 ธันวาคม 2561 : 10/12/61 (count : 32 )
  นำเสนอวิชาบริหาร รุ่น 70 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 : 10/12/61 (count : 33 )
  ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง มาตราฐานและตัวบ่งชี้ ของการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 22 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม