ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่ 29 พฤศจิกายน 2564 : 30/11/64 (count : 13 )
  การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 29 พฤศจิกายน 2564 : 30/11/64 (count : 43 )
  การนำเสนอเคส Incident วิชาปฏิบัติบริหารทางการพยาบาล วันที่ 25 ธันวาคม 2563 : 30/12/63 (count : 13 )
  การฝึกกิจกรรมทักษะการช่วยชีวิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 : 30/12/63 (count : 47 )
  กิจกรรมบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย สำหรับนักศึกษา วันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 : 18/12/63 (count : 13 )
  โครงการวิทยาลัยคุณธรรม จัดบรรยายหัวข้อเรื่อง ปลุกพลัง สร้างความรักความสามัคคีโดย พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี วันที่ 15 ธันวาคม 2563 : 18/12/63 (count : 43 )
  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้ SBLผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ระยะที่ 1) วันที่ 14 ธันวาคม 2563 : 17/12/63 (count : 34 )
  กิจกรรมการฝึกทักษะการช่วยชีวิต สำหรับนักศึกษา (CPR) และกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “พลเมืองที่ดี Active Citizen” วันที่ 7 ธันวาคม 2563 : 17/12/63 (count : 3 )
  กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “พลเมืองที่ดี Active Citizen” วันที่ 7 ธันวาคม 2563 : 17/12/63 (count : 35 )
  ครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้ SBLผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ระยะที่ 1) วันที่ 7 ธันวาคม 2563 : 17/12/63 (count : 37 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม