ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  วิทยาลัยได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 5 )
  โครงการ สร้างพยาบาลสมรรถนะสูง จิตมุ่งบริการ มีมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ (ตามRoad Map) น.ศ ชั้นปีที่ 1รุ่น 72 วันที่ 21-28 ก.พ 62 : 04/03/62 (count : 19 )
  Reflective Practice Learning วิทยากรโดย ดร.เค็นวูด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 13 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน : 04/03/62 (count : 12 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Reflective Thinking ระหว่างวันที่11-12 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 7 )
  โครงการแข่งขันความรู้สู่สมรรถนะบัณฑิต ระบบตระกูลนักศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 11 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการตัดสินใจ และการประกันคุณภาพการศึกษา 8 ก.พ 62 : 04/03/62 (count : 12 )
  คณะอาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมลงนามถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมฯ ที รพ.จุฬาฯ วันที่ 7 มกราคม 2562 : 14/02/62 (count : 20 )
  พิธีเปิดหลักสูตรครูคลีนิค รุ่นที่ 12 วันที่ 4 มกราคม 2562 : 14/02/62 (count : 16 )
  ประชุมการพัฒนาทักษะ การตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา IQA ครั้งที่ 1_2561 วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2562 : 14/02/62 (count : 14 )

พบข้อมูล 77  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม