ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Case based Education โดยวิทยากรจาก คณะพยาบาล มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 : 21/12/61 (count : 25 )
  กิจกรรมวันกิจการนักศึกษา และวิทยาลัยคุณธรรม ในโครงการลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่า ด้วยวิถีความพอเพียง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 : 20/12/61 (count : 37 )
  อบรมพัฒนาอาจารย์ ด้านนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 : 14/12/61 (count : 13 )
  โครงการตรวจสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพประจำปี วันที่ 7 ธันวาคม 2561 : 10/12/61 (count : 32 )
  นำเสนอวิชาบริหาร รุ่น 70 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 : 10/12/61 (count : 38 )
  ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง มาตราฐานและตัวบ่งชี้ ของการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 22 )
  วพบ.กรุงเทพ ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ อาคารคาวบคุมภาครัฐดีเด่น ด้านการจัดการพลังงานในอาคาร จากกระทรวงพลังงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2561 : 06/12/61 (count : 21 )
  พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร นศ.พยบ รุ่นที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารประชุมวายุภักษ์ (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 27 )
  ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาที่มีคะแนนสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพ 100% 3 รายวิชา และ รางวัลอาจารย์ประเภทผู้สอนดีเด่น วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 42 )
  พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 16 )

พบข้อมูล 12  หน้า | 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม