ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ฟังบรรยาย เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง โดย ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม วันที่ 4 มิ.ย 61 : 21/06/61 (count : 37 )
  พิธีอำลาสมเด็จย่า นศ.รุ่นที่ 69 วันที่ 24 พ.ค 61 : 21/06/61 (count : 53 )
  พิธีรับมอบทรานสคริปประจำปี 2560 รุ่น 69 วันที่ 25 พ.ค 61 : 21/06/61 (count : 43 )
  บรรยายพิเศษจากวิทยากร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ รุ่น 69 วันที่ 21-24 พ.ค 61 : 21/06/61 (count : 12 )
  กิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะ น.ศ รุ่นที่ 69 วันที่ 15-18 พ.ค 61 : 21/06/61 (count : 44 )
  Bhutanese Trainees Closing Ceremony for International Short Course Training for Thursday 10th May 2018 Meeting Room 7th floor : 21/06/61 (count : 43 )
  กิจกรรมเลี้ยงส่ง ผู้เข้าอบรมพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ รพ.กรุงเทพ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 พ.ค 61 : 21/06/61 (count : 21 )
  Welcome Bhutanese trainees Participating in International Short Course Training for Dialysis, Adult & Perioperative Nursing 30th April – 10th M : 21/06/61 (count : 26 )
  คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเกื้อการุณย์ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย วันที่ 28 เมษายน 2561 : (count : 28 )
  พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 11 วันที่ 26 เมษายน 2561 : 20/06/61 (count : 20 )

พบข้อมูล 12  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม