ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  Objective Structure Clinical Examination (OSCE) : 14/02/61 (count : 39 )
  โครงการพัฒนาชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันให้มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพ วันที่ 28 มกราคม 2561 : 31/01/61 (count : 59 )
  QA เจ้าหน้าที่ 27 ธันวาคม 2561 : 25/01/61 (count : 35 )
  บรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้แผนไทย กับการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน วันที่ 16 มกราคม 2561 : 25/01/61 (count : 37 )
  ประชุมนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 : 25/01/61 (count : 23 )
  ภาพกิจกรรม แข่งขันความรู้สู่สมรรถนะบัญฑิต ตามมาตราฐานอุดมศึกษาด้วยระบบตระกูลของนักศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2561 : 17/01/61 (count : 47 )
  ภาพสัมนาเรื่อง Special Lecture and reserch collabration วันที่ 10 มกราคม 2561 : 17/01/61 (count : 28 )
  Wellcome Delegates from School of Health,Care and social welfare,Malardalen University ,Sweden 8 january 2018 : 17/01/61 (count : 28 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคน ( PMQA ครั้งที่ 3 ) วันที่ 8-9 มกราคม 2561 : 17/01/61 (count : 43 )
  ภาพกิจกรรมสัมนา นศ.พยบ.รุ่น 69 ฝึกบริหารรวบยอด 5 มกราคม 2561 : 17/01/61 (count : 30 )

พบข้อมูล 12  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม