ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ประเมินคุณภาพภายใน ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ : 09/08/56 (count : 51 )
  กิจกรรมสุนทรียสนทนาระหว่างพยาบาลพี่เลี้ยงและอาจารย์ภาคผู้ใหญ่และผุ้สูงอายุ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 23/12/56 (count : 70 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแผนระบบสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 20/12/56 (count : 37 )
  จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 16/12/56 (count : 62 )
  ชมรมดนตรีไทยอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมแสดงดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ “อมฤตคีตา ตักสิลานคร” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน และ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 49 )
  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 105 )
  น.ศ Exchange จากประทศ บาหลีเยี่ยมชมสถาน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 82 )
  ทำบุญหอพัก วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 24/11/56 (count : 46 )
  big cleaningday วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 123 )
  พิธีปิดหลักสูตร inter รุ่นที่ 14 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 22/11/56 (count : 73 )

พบข้อมูล 7  หน้า | 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม