ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  บรรยายการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนูยษ์ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 20/11/56 (count : 59 )
  closing Faculty and student Exchange Program November 1, 2013 : 2/11/56 (count : 91 )
  Internight October 30,2013 : 1/11/56 (count : 96 )
  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ : 30/10/56 (count : 90 )
  อบรม การนำเข้าฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 11/11/56 (count : 65 )
  ภาพ ผู้บริหารและ นักรียนแลกเปลี่ยน ประเทศอินโดนีเซีย จากสถาบัน eka harap palangka rayaa and University of Muhammudiyha Perwokerto Date 21october 2013 : 21/10/56 (count : 64 )
  ภาพกิจกรรม พิธีวางพานพุ่มวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จย่า ณ.หน้าราชานุเสาวรีย์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ : 21/10/56 (count : 83 )
  ตัวแทนผู้บริหารจาก รพ.อังกอร์ ประเทศ combodia มาเยี่ยมชม ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ : 21/10/56 (count : 59 )
  ภาพพิธีปิดและรับประกาศนียบัตรหลักสูตรครูคลีนิค รุ่นที่๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ : 17/10/56 (count : 86 )
  งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๕๕ จัดโดยสมาคมศิษย์ วพก. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ : 15/10/56 (count : 61 )

พบข้อมูล 7  หน้า | << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม