ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  การจัดการขยะต้นทางสร้างจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อมใน BCN วันที่ 17 ธันวาคม 2562 : 20/12/62 (count : 34 )
  การบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทอาจารย์พยาบาล กับ FACULTY PRACTICE วันที่ 11 ธ.ค 2562 : 13/12/62 (count : 42 )
  นำเสนอนวัตกรรม Born baby born thinking วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 : 29/11/62 (count : 30 )
  ภารกิจพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 : 28/11/62 (count : 27 )
  ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นหัวใจไฟฟ้าและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 : 25/11/62 (count : 18 )
  ประชุมทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการวิจัยและการเรียนการสอนจาก Dr. Hing_Mei Chen วันที่ 14 พ.ย 2562 : 18/11/62 (count : 33 )
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ระหว่างวันที่ 31 ต.ค - 1 พ.ย 2562 : 3/11/62 (count : 18 )
  โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 : 30/10/62 (count : 28 )
  โครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2562 : 25/10/62 (count : 42 )
  กิจกรรมวางพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2562 : 22/10/62 (count : 10 )

พบข้อมูล 10  หน้า | 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม