ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ระหว่างวันที่ 31 ต.ค - 1 พ.ย 2562 : 3/11/62 (count : 19 )
  โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 : 30/10/62 (count : 12 )
  โครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2562 : 25/10/62 (count : 17 )
  กิจกรรมวางพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2562 : 22/10/62 (count : 8 )
  ชมรมวิชาการ โครงการบ้านพี่เพื่อน้อง สู่ท้องทะเล ณ บางแสน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 : 22/10/62 (count : 7 )
  คณะผู้บริหารจาก สบช ประชุมสัญจร เรื่องการจัดตั้งคณะพยาบาล วันที่ 7 กันยายน 2562 : 17/10/62 (count : 5 )
  กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 : 17/10/62 (count : 10 )
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 : 05/10/62 (count : 9 )
  โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์เพื่อรองรับการเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพระดับอาเซียนและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562 : 30/09/62 (count : 10 )
  วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและหลักฐาน ปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน) วันที่ 20 กันยายน 2562 : 23/09/62 (count : 6 )

พบข้อมูล 9  หน้า | 1 [2][3][4][5][6][7][8][9] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม