ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสถาบันสู่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ PMQA วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 : 23/08/62 (count : 6 )
  คณะผู้บริหารจาก ITEKES Bali เยี่ยมชม วพบ.กรุงเทพ กับโครงการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ครบรอบ 11 ปี วันที่ 18 สิงหาคม 2562 : 19/08/62 (count : 13 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ระยะที่ 2) วันที่ 15 สิงหาคม 2562 : 19/08/62 (count : 5 )
  การประชุม เรื่องการพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยงที่มีปัญหาหายใจลำบาก ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 : 09/08/62 (count : 9 )
  ยินดีตอนรับผู้บริหารสัญญจร จาก สบช วันที่ 4 สิงหาคม 2562 : 05/08/62 (count : 11 )
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ฝ่ายวิชาการ แคทรียา รุ่นที่ 74 วันที่ 22-26 กรกฏาคม 2562 : 29/07/62 (count : 41 )
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมค่ายธรรมมะ แคทรียา รุ่นที่ 74_ วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 : 23/08/62 (count : 21 )
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แคทรียา รุ่นที่ 74_ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 : 19/07/62 (count : 23 )
  ประชุมปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยากรโดย รศ.ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2562 : 11/07/62 (count : 16 )
  คณะอาจารย์จาก วพบ.พะเยา เยี่ยมชม วพบ.กรุงเทพ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 : 09/07/62 (count : 9 )

พบข้อมูล 7  หน้า | 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม