ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  กิจกรรมตักบาตรเช้า และพิธีรดน้ำขอพรผู้อวุโส (นบมาลีศรีธาร ชื่นกมลสงกรานต์ วพก ) เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 18 เมษายน 2562 : 18/04/62 (count : 39 )
  การบรรยายพิเศษ การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 : 18/04/62 (count : 27 )
  โครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ ด้วยโปรแกรม Moodle (Versoin 3.4) วันที่ 4-5 เมษายน 2562 : 05/04/62 (count : 20 )
  ประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Emergency Management ณ รร อินทรา รีเจนท์ ประตูน้ำ วันที่ 1-3 เมษายน 2562 : 05/04/62 (count : 48 )
  ภาพบรรยากาศเยี่ยมชมจากวิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก วันที่ 27 มีนาคม 2562 : 05/04/62 (count : 21 )
  บรรยายเรื่อง มุ่งมั่น เรียนรู่ สู่การทำความดี โดยนายแพทย์เพียรศักดิ์ แช่หว่อง 19 มีนาคม 2562 : 22/03/62 (count : 5 )
  Singing contest 2019 วันที่ 18 มี.ค 62 : 21/03/62 (count : 23 )
  นำเสนอรายงานวิเคราะห์อุบัติการณ์ และประเมินผล การฝึกบริหารการพยาบาล รุ่น70 วันที่ 9 มี.ค 62 : 04/03/62 (count : 16 )
  วิทยาลัยได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 7 )
  โครงการ สร้างพยาบาลสมรรถนะสูง จิตมุ่งบริการ มีมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ (ตามRoad Map) น.ศ ชั้นปีที่ 1รุ่น 72 วันที่ 21-28 ก.พ 62 : 04/03/62 (count : 27 )

พบข้อมูล 3  หน้า | 1 [2][3] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม