ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ชมรมวิชาการ โครงการบ้านพี่เพื่อน้อง สู่ท้องทะเล ณ บางแสน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 : 22/10/62 (count : 8 )
  คณะผู้บริหารจาก สบช ประชุมสัญจร เรื่องการจัดตั้งคณะพยาบาล วันที่ 7 กันยายน 2562 : 17/10/62 (count : 10 )
  กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 : 17/10/62 (count : 16 )
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 : 05/10/62 (count : 27 )
  โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์เพื่อรองรับการเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพระดับอาเซียนและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562 : 30/09/62 (count : 19 )
  วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและหลักฐาน ปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน) วันที่ 20 กันยายน 2562 : 23/09/62 (count : 6 )
  วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและหลักฐาน ปีการศึกษา 2561 (ระดับหลักสูตร) ระหว่างวันที่ 16 -17 กันยายน 2562 : 19/09/62 (count : 19 )
  งานมุฑิตาจิต อ.เพี้ยน พูนสุวรรณ อาจารย์พยาบาลท่านแรก ของ วพบ.กรุงเทพ วันที่ 14 กันยายน 2562 : 16/09/62 (count : 27 )
  ประเมินคุณภาพภายใน PMQA วันที่ 9-10 กันยายน 2562 : 12/09/62 (count : 24 )
  การบรรยาย การเขียนบทความวิจัย โดย ดร.วงจันทร์ วันที่ 8 กันยายน 2562 : 9/9/62 (count : 13 )

พบข้อมูล 10  หน้า | << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม