ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่าง วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 24 )
  ประชุมวิพากษ์ และพัฒนายุทธศาสตร์ตามกรอบ PPMQA ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 16 )
  โครงการครูนอกห้องเรียน นศ.ชมรมวิชาการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ รพ. ศิริราช วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 5 )
  อบรม เรื่องการจดสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล โดย ผศ.ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 15 )
  นิทรรศการประกวดผลงาน วิชานวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมทางด้าน การพยาบาลทางสูติศาสตร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 12 )
  พิธีปิดหลักสูตรครูพี่เลี้ยง ER (ฉุกเฉิน) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 : 23/11/61 (count : 32 )
  ประชุมนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 : 21/11/61 (count : 19 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ตามกรอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : 21/11/61 (count : 24 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ตามกรอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 : 07/11/61 (count : 59 )
  การอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง หลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทาง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 : 07/11/61 (count : 41 )

พบข้อมูล 12  หน้า | << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม