ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  การสร้างข้อสอบรวบยอด เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 1 จ.ชลบุรี วันที่ 21-24 มกราคม 2561 : 20/06/61 (count : 16 )
  Vietnamese delegates study visit at BCNB on nursing curriculum and training for primary care nurses on 15 June 2018 : 18/06/61 (count : 23 )
  Welcoming Dr. K P Tshering, the President of Khesar Gyalpo University of Medical Science of Bhutan, 14 June 2018 : 18/06/61 (count : 16 )
  ภาพกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา และประชาสัมพันธ์ นโยบายวิทยาลัยคุณธรรม 28 พฤษภาคม 2561 : 18/06/61 (count : 42 )
  คณะผู้ตรวจเยี่ยม จาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฯลฯ วันที่ 24 เมษายน 61 : 25/04/61 (count : 31 )
  พิธีไหว้ครูดนตรีไทย และประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส วันที่ 19 เมษายยน 61 : 20/04/61 (count : 20 )
  ตักบาตร ชมรมพุธศาสนา 19 กุมภาพันธ์ 2561 : 20/02/61 (count : 54 )
  ประชุมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการประกันคุณภาพ และตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 12-15 กุมภาพันธ์ 2561 : 16/02/61 (count : 68 )
  Nurse Sport ครั้งที่ 32 สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ม.รังสิต 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 : 16/02/61 (count : 33 )
  อบรม เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ BCN Dashboard ให้กับ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ในวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2561 : 16/02/61 (count : 22 )

พบข้อมูล 12  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม