ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรางค่านิยมร่วมสู่การเป้นวิทยาลัยคุณธรรม วันที่ 24 มกราคม 2560 : 01/02/60 (count : 19 )
  พิธีปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิร รุ่นที่ 7 วันที่ 23 มกราคม 2560 : 01/02/60 (count : 21 )
  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ100 วัน และกิจกรรมทำตามพ่อสานต่อปณิธารความดี ระหว่างวิทยาลัยพยาบาล และสมาคมศิษย์ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 20 มกราคม 2560 : 01/02/60 (count : 22 )
  การประชุมเรื่อง การวิจัยสู่นวัตกรรม Thailands 4.0 วันที่ 23 มกราคม 2560 : 25/01/60 (count : 12 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัตนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา วันที่ 16 มกราคม 2560 : 25/01/60 (count : 15 )
  แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 15 มกราคม 2560 : 25/01/60 (count : 10 )
  พิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ ของวิทยาลัยเพื่อเตรียมขึ่นอาคารใหม่ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีกรุงเทพ วันที่ 12 มกราคม 2560 : 25/01/60 (count : 23 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัตนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่9-10 มกราคม 2560 : 25/01/60 (count : 10 )
  Management Review KM 3 วันที่ 17 มกราคม 60 : 25/01/60 (count : 22 )
  ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่องการทำสื่อเพื่อพัฒนา การเรียนการสอนในงานวิจัย วันที่ 4 มกราคม 25 : 17/01/60 (count : 31 )

พบข้อมูล 77  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม