ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ประชุมวิชาการ การช่วยผู้ป่วบภาวะฉุกเฉิน ที่ รร.ตวันนา ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2558 : 25/03/58 (count : 92 )
  เซ็นรับการประเมินผล คณาจารย์ในวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 7 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 : 11/03/58 (count : 63 )
  คณะจาก รร.รามาเยี่ยมชม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 : 11/03/58 (count : 140 )
  พิธีเปิดหลักสูตร ฉุกเฉินรุ่นที่ 6 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 : 11/03/58 (count : 29 )
  กิจกรรมปิดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 20 มกราคม 2558 : 11/03/58 (count : 31 )
  กิจกรรมอบรมธรรมะ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 : 03/03/58 (count : 53 )
  โครงการเข้าค่าย To be PBRI Nurse 24-25 มกราคม 2558 : 1/02/58 (count : 117 )
  โครงการประกวดเต้น Dance for health โคงการยุวทูตเบาหวาน 24 มกราคม 2558 : 1/02/58 (count : 77 )
  ภาพบรรยกาศผล ประกวดผลงานการทำนวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยต้นเอง โดยศูนย์มะเร็งแห่งชาติ ณ ศูนย์การค้า เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 22 มกราคม 2558 : 23/01/58 (count : 35 )
  บรรยายการทำงานวิจัย โดย ดร.ศิริพร จิรวัมน์กุล 22 มกราคม 2558 : 23/01/58 (count : 44 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 57 [58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม