ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  งานกีฬาสีฮาเฮ เชื่อมสัมพันธ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วพบ.กรุงเทพ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ : 08/01/57 (count : 140 )
  กิจกรรมสุนทรียสนทนาระหว่างพยาบาลพี่เลี้ยงและอาจารย์ภาคผู้ใหญ่และผุ้สูงอายุ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 23/12/56 (count : 70 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแผนระบบสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 20/12/56 (count : 37 )
  จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 16/12/56 (count : 62 )
  ชมรมดนตรีไทยอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมแสดงดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ “อมฤตคีตา ตักสิลานคร” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน และ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 49 )
  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 105 )
  น.ศ Exchange จากประทศ บาหลีเยี่ยมชมสถาน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 82 )
  ทำบุญหอพัก วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 24/11/56 (count : 46 )
  big cleaningday วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 123 )
  พิธีปิดหลักสูตร inter รุ่นที่ 14 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 22/11/56 (count : 73 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] 64 [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม