ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  โครงการแข่งขันความรู้สู่สมรรถนะบัณฑิต ระบบตระกูลนักศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 11 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการตัดสินใจ และการประกันคุณภาพการศึกษา 8 ก.พ 62 : 04/03/62 (count : 14 )
  คณะอาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมลงนามถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมฯ ที รพ.จุฬาฯ วันที่ 7 มกราคม 2562 : 14/02/62 (count : 10 )
  พิธีเปิดหลักสูตรครูคลีนิค รุ่นที่ 12 วันที่ 4 มกราคม 2562 : 14/02/62 (count : 20 )
  ประชุมการพัฒนาทักษะ การตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา IQA ครั้งที่ 1_2561 วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2562 : 14/02/62 (count : 18 )
  กิจกรรมฝึกการช่วยชีวิตสำหรับนักศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 : 14/02/62 (count : 5 )
  นำเสนอ ฝึกรวบยอดวิชาบริหาร รุ่น 70 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : 14/02/62 (count : 15 )
  Wellcome STIKES BALI INDONESIA Health and Cultural Program 20 jan - 6 Feb 2019 : 22/01/62 (count : 18 )
  โครงการ สร้างพยาบาลสมรรถนะสูง จิตมุ่งบริการ มีมาตรฐานสากล วันที่ 19 มกราคม 2562 : 22/01/62 (count : 32 )
  วันกิจการนักศึกษา หัวข้อ การรู้ทันสิ่อ วันที่ 15 มกราคม 2562 : 17/01/62 (count : 28 )

พบข้อมูล 81  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม