ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

  ประชุม PMQA ครั้งที่ 2_วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 : 15/12/60 (count : 30 )
  ประชุม manatement Review PM3 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : 15/12/60 (count : 26 )
  คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จาก วพบ.ตรัง และ วพบ.กรุง ร่วมส่ง และต้อนรับ ผู้อำนวยการ ดร. ขวัญตา บุญวาศ ประจำที่ วพบ.กรุงเทพ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 : 15/12/60 (count : 46 )
  ประชุม manatement Review PM3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : 15/12/60 (count : 24 )
  พิธีเปิดต้อนรับนักศึกษาบาหลี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : 15/12/60 (count : 42 )
  open house วพก #60 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : 15/12/60 (count : 35 )
  ภาพบรรยากาศ รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วพก. รุ่น ที่ ๖๘ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา วันที่ ๑๕ พ.ย ๒๕๖๐ : 17/11/60 (count : 108 )
  ภาพบรรยากาศ การฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา วันที่ ๑๔ พ.ย ๒๕๖๐ : 17/11/60 (count : 56 )
  ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาสถาบันสู่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ (PMQA) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 : 03/11/60 (count : 53 )
  ภาพกิจกรรม นาฎลีลาละครเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพยาบาลไทย โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร รุ่นที่ 72 วันที่ ตุลาคม 2560 : 19/10/60 (count : 79 )

พบข้อมูล 67  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม