ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ภารกิจ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการทางด้านสุขภาวะของประชาชนในชุมชน เขตเมืองเพื่อการเผยแพร่ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 : 3/07/63 (count : 11 )
  ประชุม AAR และ KM งานบริการวิชาการ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 : 1/07/63 (count : 15 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิจัย ฯ จัดโดย วพบ.อุดร วันที่ 29 มิถุนายน 2563 : 30/06/63 (count : 25 )
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเรื่องการฟื้นคืนชีพให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จัดโดย (ฝ่ายบริการวิชาการ) วันที่ 17 มิถุนายน 2563 : 19/06/63 (count : 29 )
  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยฯและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 : 09/06/63 (count : 9 )
  ประชุมปรับปรุงข้อเสนออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต จัดโดย คณะพยาบาล วันที่ 5 มิถุนายน 2563 : 9/06/63 (count : 23 )
  กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบสถาปนา 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 : 08/06/63 (count : 22 )
  ประชุมการเตรียมอาจารย์สำหรับการสอบออนไลน์ โดย ดร.เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 : 29/05/63 (count : 13 )
  โครงการ พัฒนาชุมชนบ้านครัวตะวันตกให้มีความเข้มแข็งทางสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ ทัศนคติ ชุมชนครัวตะวันตก วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 : 27/05/63 (count : 13 )
  สอนเย็บหน้ากากอนามัย ให้กับ นศ.เพื่อลดการระบาดของโรค Covid -19 วันที่ 2 มีนาคม 2563 : 12/03/63 (count : 26 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม