ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

  พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 : 06/06/60 (count : 37 )
  กิจกรรม 5 ส หอพัก ปี 1 และ ปี 4 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 : 06/06/60 (count : 21 )
  ตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วพบ.กรุงเทพ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 : 06/06/60 (count : 34 )
  กิจกรรมการเยี่ยมชมดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 : 06/06/60 (count : 29 )
  ประชุม สมรรถนะหลักของ วพก วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 : 06/06/60 (count : 22 )
  มุฑิตาจิตคณาจารย์ โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 10 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 : 06/06/60 (count : 14 )
  พิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา (Transcrip) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2559 รุ่นที่ 68 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 : 06/06/60 (count : 52 )
  พิธีอำลาสมเด็จย่า รุ่นที่_68 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 : 06/06/60 (count : 23 )
  ประมวลภาพกิจกรรมพยาบาลภูฐาน Maternity Services and Sexual Reproductive Health On May 14th - 19th 2017 : 06/06/60 (count : 15 )
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่4 รุ่น 68 ระหว่างวันที่ 11,18-19 และ 23-24 พฤษภาคม 2560 : 06/06/60 (count : 20 )

พบข้อมูล 62  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม