ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ภาพสัมนาเรื่อง Special Lecture and reserch collabration วันที่ 10 มกราคม 2561 : 17/01/61 (count : 19 )
  Wellcome Delegates from School of Health,Care and social welfare,Malardalen University ,Sweden 8 january 2018 : 17/01/61 (count : 40 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคน ( PMQA ครั้งที่ 3 ) วันที่ 8-9 มกราคม 2561 : 17/01/61 (count : 39 )
  ภาพกิจกรรมสัมนา นศ.พยบ.รุ่น 69 ฝึกบริหารรวบยอด 5 มกราคม 2561 : 17/01/61 (count : 15 )
  สวัสดีปีใหม่ 61 วพบ.กรุงเทพ วันทีี่ 4 มกราคม 2561 : 17/01/61 (count : 18 )
  กีฬาฮาเฮ แคทรียาเกมส์ วันที่ 4 มกราคม 2561 : 16/01/61 (count : 63 )
  กิจกรรมตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2018 วันที่ 4 มกราคม 2561 : 04/01/61 (count : 22 )
  กิจกรรม 5ส วันที่ 26 ธันวาคม 2560 : 29/12/60 (count : 33 )
  บรรยายพิเศษ รู้เท่าทันเพศสัมพันธ์ โดย อาจารย์ กัลปังหา โชสิวสกุล วันที่ 19 ธันวาคม 2560 : 20/12/60 (count : 46 )
  ภาพกิจกรรมงานร่วมแสดงความยินดี จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า วพบ.กรุงเทพ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 : 20/12/60 (count : 45 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 33 [34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม