ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  วันพยาบาลแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 : 22/10/63 (count : 10 )
  ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : 22/10/63 (count : 8 )
  พิธีปิด หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 วันที่ 3 กันยายน 2563 : 07/09/63 (count : 28 )
  ประเมินผล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 วันที่ 2 กันยายน 2563 : 04/09/63 (count : 12 )
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 : 31/08/63 (count : 7 )
  พิธีมอบหมวก เข็มเครื่องหมาย และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 : 24/08/63 (count : 15 )
  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 : 21/08/63 (count : 39 )
  ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 : 13/08/63 (count : 16 )
  บายศรีสู่ขวัญแคทลียา ช่อที่ 75 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 : 10/08/63 (count : 17 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน IQA 22562 วันที่ 6-7 สิงหาคม 25633 : 10/08/63 (count : 19 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม