ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  การรับมอบค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ ที่มีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ฝ่ายวิจัย)วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 : 03/08/63 (count : 4 )
  งานบริการวิชาการภายใต้โครงการ ติดตามความเข้มแข็งด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีในชุมชนริมคลองสามเสน วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 : 31/07/63 (count : 5 )
  การนำเสนอผลการจัดการความรู้ของแต่ละฝ่ายงานของวิทยาลัย ฯ (ฝ่ายวิจัย ) วัน 24 กรกฏาคม 2563 : 25/07/63 (count : 7 )
  ประชุมจัดทำหลักสูตร กับราชทัณฑ์ และกาชาดสากลสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 : 25/07/63 (count : 14 )
  ประชุมเพื่อจัดทำอนุสิทธิบัตร วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 : 25/07/63 (count : 20 )
  ประชุมสัมนานักศึกษา หลักสูตรฯ สาขาศาสตร์ และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 : 25/07/63 (count : 21 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผฝ่ายวิจัย) โดย ผศ.ดร วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร วันที่ 15-16 กรกฏาคม 2563 : 25/07/63 (count : 25 )
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : 25/07/63 (count : 29 )
  พิธีลงนามนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วพบ.กรุงเทพ กับมหาวิทยาลัยฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะวิทยาศาสตร์) วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 : 10/07/63 (count : 15 )
  ประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 : 10/07/63 (count : 14 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม