ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคน ( PMQA ครั้งที่ 3 ) วันที่ 8-9 มกราคม 2561 : 17/01/61 (count : 32 )
  ภาพกิจกรรมสัมนา นศ.พยบ.รุ่น 69 ฝึกบริหารรวบยอด 5 มกราคม 2561 : 17/01/61 (count : 38 )
  สวัสดีปีใหม่ 61 วพบ.กรุงเทพ วันทีี่ 4 มกราคม 2561 : 17/01/61 (count : 12 )
  กีฬาฮาเฮ แคทรียาเกมส์ วันที่ 4 มกราคม 2561 : 16/01/61 (count : 52 )
  กิจกรรมตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2018 วันที่ 4 มกราคม 2561 : 04/01/61 (count : 30 )
  กิจกรรม 5ส วันที่ 26 ธันวาคม 2560 : 29/12/60 (count : 21 )
  บรรยายพิเศษ รู้เท่าทันเพศสัมพันธ์ โดย อาจารย์ กัลปังหา โชสิวสกุล วันที่ 19 ธันวาคม 2560 : 20/12/60 (count : 25 )
  ภาพกิจกรรมงานร่วมแสดงความยินดี จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า วพบ.กรุงเทพ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 : 20/12/60 (count : 44 )
  ประชุมโครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 : 20/12/60 (count : 33 )
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกษฤ ให้คณาจารย์ วพบ.กรุงเทพ โดย รศ.ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน วันที่ 2 ธันวาคม 2560 : 20/12/60 (count : 20 )

พบข้อมูล 67  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม