ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับโลห์รางวัล และเกียรติบัตรดีเด่นของวิทยาลัย ประจำปี 2560 วันที่ 24 ส.ค 60 : 27/09/60 (count : 18 )
  ภาพกิจกรรม พิธีมอบหมวก เข็มเครื่องหมาย และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 : 26/09/60 (count : 55 )
  ภาพกิจกรรมงานไหว้ครู -รับมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมายเลื่อนชั้นปี -พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 : 26/09/60 (count : 41 )
  ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21-22 สิงหาคม 60 : 26/09/60 (count : 10 )
  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 : 26/09/60 (count : 16 )
  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2560 : 31/08/60 (count : 22 )
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๑๐ เจ้าภาพโดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ : 18/08/60 (count : 55 )
  เยี่ยมชมดูงานในหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดย วพบ.เชียงใหม่ (รุ่น 1)วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 : 08/08/60 (count : 28 )
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๙ เจ้าภาพโดย_ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 : 09/08/60 (count : 30 )
  เสนวนาเรื่อง การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 : 14/07/60 (count : 15 )

พบข้อมูล 74  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม