ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  วพบ.กรุงเทพ ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ อาคารคาวบคุมภาครัฐดีเด่น ด้านการจัดการพลังงานในอาคาร จากกระทรวงพลังงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2561 : 06/12/61 (count : 21 )
  พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร นศ.พยบ รุ่นที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารประชุมวายุภักษ์ (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 27 )
  ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาที่มีคะแนนสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพ 100% 3 รายวิชา และ รางวัลอาจารย์ประเภทผู้สอนดีเด่น วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 42 )
  พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 16 )
  ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่าง วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 15 )
  ประชุมวิพากษ์ และพัฒนายุทธศาสตร์ตามกรอบ PPMQA ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 23 )
  โครงการครูนอกห้องเรียน นศ.ชมรมวิชาการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ รพ. ศิริราช วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 31 )
  อบรม เรื่องการจดสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล โดย ผศ.ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 9 )
  นิทรรศการประกวดผลงาน วิชานวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมทางด้าน การพยาบาลทางสูติศาสตร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 : 06/12/61 (count : 22 )
  พิธีปิดหลักสูตรครูพี่เลี้ยง ER (ฉุกเฉิน) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 : 23/11/61 (count : 26 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม