ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2560 : 31/08/60 (count : 28 )
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๑๐ เจ้าภาพโดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ : 18/08/60 (count : 21 )
  เยี่ยมชมดูงานในหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดย วพบ.เชียงใหม่ (รุ่น 1)วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 : 08/08/60 (count : 11 )
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๙ เจ้าภาพโดย_ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 : 09/08/60 (count : 30 )
  เสนวนาเรื่อง การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 : 14/07/60 (count : 26 )
  แข่งขัน ประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐิ์ และการจัดโต๊ะหมู่บูชาดอกไม้สด เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบุชา ณ วัดพระเชตุพนฯ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560 : 10/07/60 (count : 24 )
  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 : 10/08/60 (count : 31 )
  Closing Ceremony Newborn _ Women Healthcare for Obstetricians and Neonatologists from Mongolian On June 30th, 2017 : 03/07/60 (count : 10 )
  พิธีถวายตัวเป็นศิษย์สมเด็จย่าของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 72 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 : 04/08/60 (count : 48 )
  กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ ของนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 : 01/08/60 (count : 26 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม