ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  บรรยายเรื่อง มุ่งมั่น เรียนรู่ สู่การทำความดี โดยนายแพทย์เพียรศักดิ์ แช่หว่อง 19 มีนาคม 2562 : 22/03/62 (count : 24 )
  Singing contest 2019 วันที่ 18 มี.ค 62 : 21/03/62 (count : 22 )
  นำเสนอรายงานวิเคราะห์อุบัติการณ์ และประเมินผล การฝึกบริหารการพยาบาล รุ่น70 วันที่ 9 มี.ค 62 : 04/03/62 (count : 23 )
  วิทยาลัยได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 17 )
  โครงการ สร้างพยาบาลสมรรถนะสูง จิตมุ่งบริการ มีมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ (ตามRoad Map) น.ศ ชั้นปีที่ 1รุ่น 72 วันที่ 21-28 ก.พ 62 : 04/03/62 (count : 10 )
  Reflective Practice Learning วิทยากรโดย ดร.เค็นวูด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 29 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน : 04/03/62 (count : 26 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Reflective Thinking ระหว่างวันที่11-12 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 6 )
  โครงการแข่งขันความรู้สู่สมรรถนะบัณฑิต ระบบตระกูลนักศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 18 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการตัดสินใจ และการประกันคุณภาพการศึกษา 8 ก.พ 62 : 04/03/62 (count : 27 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม