ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  กิจกรรมสุนทรียสนทนาระหว่างพยาบาลพี่เลี้ยงและอาจารย์ภาคผู้ใหญ่และผุ้สูงอายุ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 23/12/56 (count : 71 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแผนระบบสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 20/12/56 (count : 60 )
  จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 16/12/56 (count : 66 )
  ชมรมดนตรีไทยอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมแสดงดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ “อมฤตคีตา ตักสิลานคร” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน และ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 72 )
  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 94 )
  น.ศ Exchange จากประทศ บาหลีเยี่ยมชมสถาน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 56 )
  ทำบุญหอพัก วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 24/11/56 (count : 59 )
  big cleaningday วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 115 )
  พิธีปิดหลักสูตร inter รุ่นที่ 14 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 22/11/56 (count : 70 )
  บรรยายการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนูยษ์ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 20/11/56 (count : 53 )

พบข้อมูล 83  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] 55 [56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม