ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  กิจกรรมอบรมเรื่อง เปลี่ยนความท้าทายสู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 15 มกราคม 2565 : 18/01/65 (count : 26 )
  กิจกรรม Simulation Based Learning Course 11-12 มกราคม 2565 : 14/01/65 (count : 12 )
  พิธีทำบุญเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 : 04/01/65 (count : 21 )
  ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ชมรมวิชาการ 19 ธันวาคม 2564 : 24/12/64 (count : 14 )
  โครงการ การให้ความรู้เรื่องระบบประกันคุรภาพภายในสถ 6 ธันวาคม 2564 : 24/12/64 (count : 14 )
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2564 17 ธันวาคม 2564 : 23/12/64 (count : 10 )
  กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาและทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 21 ธันวาคม 2564 : 22/12/64 (count : 53 )
  โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ เขต 2 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 : 17/12/64 (count : 29 )
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 8/2564 : 9/12/64 (count : 31 )
  PDCA สโมสรนักศึกษา 6 ธันวาคม 2564 : 07/12/64 (count : 15 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม