ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  Reflective Practice Learning วิทยากรโดย ดร.เค็นวูด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 20 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน : 04/03/62 (count : 20 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Reflective Thinking ระหว่างวันที่11-12 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 11 )
  โครงการแข่งขันความรู้สู่สมรรถนะบัณฑิต ระบบตระกูลนักศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 : 04/03/62 (count : 11 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการตัดสินใจ และการประกันคุณภาพการศึกษา 8 ก.พ 62 : 04/03/62 (count : 5 )
  คณะอาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมลงนามถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมฯ ที รพ.จุฬาฯ วันที่ 7 มกราคม 2562 : 14/02/62 (count : 20 )
  พิธีเปิดหลักสูตรครูคลีนิค รุ่นที่ 12 วันที่ 4 มกราคม 2562 : 14/02/62 (count : 16 )
  ประชุมการพัฒนาทักษะ การตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา IQA ครั้งที่ 1_2561 วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2562 : 14/02/62 (count : 14 )
  กิจกรรมฝึกการช่วยชีวิตสำหรับนักศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 : 14/02/62 (count : 17 )
  นำเสนอ ฝึกรวบยอดวิชาบริหาร รุ่น 70 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : 14/02/62 (count : 14 )

พบข้อมูล 76  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม