ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ภารกิจพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 : 28/11/62 (count : 14 )
  ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นหัวใจไฟฟ้าและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 : 25/11/62 (count : 16 )
  ประชุมทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการวิจัยและการเรียนการสอนจาก Dr. Hing_Mei Chen วันที่ 14 พ.ย 2562 : 18/11/62 (count : 14 )
  กิจกรรม กระทงไทย ร้อยใจพอเพียง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 : 11/11/62 (count : 36 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโครงร่างวิจัย ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 : 11/11/62 (count : 31 )
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ระหว่างวันที่ 31 ต.ค - 1 พ.ย 2562 : 3/11/62 (count : 35 )
  โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 : 30/10/62 (count : 18 )
  โครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2562 : 25/10/62 (count : 16 )
  กิจกรรมวางพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2562 : 22/10/62 (count : 16 )
  ชมรมวิชาการ โครงการบ้านพี่เพื่อน้อง สู่ท้องทะเล ณ บางแสน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 : 22/10/62 (count : 11 )

พบข้อมูล 83  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม