ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  พิธีเปิดหลักสูตร ฉุกเฉินรุ่นที่ 6 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 : 11/03/58 (count : 168 )
  กิจกรรมปิดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 20 มกราคม 2558 : 11/03/58 (count : 43 )
  กิจกรรมอบรมธรรมะ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 : 03/03/58 (count : 54 )
  โครงการเข้าค่าย To be PBRI Nurse 24-25 มกราคม 2558 : 1/02/58 (count : 124 )
  โครงการประกวดเต้น Dance for health โคงการยุวทูตเบาหวาน 24 มกราคม 2558 : 1/02/58 (count : 70 )
  ภาพบรรยกาศผล ประกวดผลงานการทำนวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยต้นเอง โดยศูนย์มะเร็งแห่งชาติ ณ ศูนย์การค้า เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 22 มกราคม 2558 : 23/01/58 (count : 12 )
  บรรยายการทำงานวิจัย โดย ดร.ศิริพร จิรวัมน์กุล 22 มกราคม 2558 : 23/01/58 (count : 46 )
  กิจกรรมปิดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ 22 มกราคม 2558 : 23/01/58 (count : 68 )
  งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2015 วันที่ 7 มกราคม 2558 : 23/01/58 (count : 66 )
  กิจกรรม การแข่งขัน กีฬา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 7 มกราคม 2558 : 8/01/58 (count : 44 )

พบข้อมูล 77  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 42 [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม