ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

  งานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วพบ.กรุงเทพ ปี ๒๕๕๗ : 08/01/57 (count : 66 )
  งานกีฬาสีฮาเฮ เชื่อมสัมพันธ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วพบ.กรุงเทพ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ : 08/01/57 (count : 121 )
  กิจกรรมสุนทรียสนทนาระหว่างพยาบาลพี่เลี้ยงและอาจารย์ภาคผู้ใหญ่และผุ้สูงอายุ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 23/12/56 (count : 60 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแผนระบบสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 20/12/56 (count : 57 )
  จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 16/12/56 (count : 49 )
  ชมรมดนตรีไทยอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมแสดงดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ “อมฤตคีตา ตักสิลานคร” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน และ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 82 )
  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 111 )
  น.ศ Exchange จากประทศ บาหลีเยี่ยมชมสถาน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 60 )
  ทำบุญหอพัก วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 24/11/56 (count : 43 )
  big cleaningday วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : 13/12/56 (count : 114 )

พบข้อมูล 71  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 42 [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม