ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 : 9/02/60 (count : 40 )
  Management Review PM 3_ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วันที่ 30 มกราคม 2556 : 5/02/60 (count : 22 )
  นำเสนอ Case ER_รุ่น 7 และ ประเมินผลแหล่งฝึก_ 25 มกราคม 60 : 01/02/60 (count : 52 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรางค่านิยมร่วมสู่การเป้นวิทยาลัยคุณธรรม วันที่ 24 มกราคม 2560 : 01/02/60 (count : 12 )
  พิธีปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิร รุ่นที่ 7 วันที่ 23 มกราคม 2560 : 01/02/60 (count : 41 )
  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ100 วัน และกิจกรรมทำตามพ่อสานต่อปณิธารความดี ระหว่างวิทยาลัยพยาบาล และสมาคมศิษย์ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 20 มกราคม 2560 : 01/02/60 (count : 32 )
  การประชุมเรื่อง การวิจัยสู่นวัตกรรม Thailands 4.0 วันที่ 23 มกราคม 2560 : 25/01/60 (count : 28 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัตนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา วันที่ 16 มกราคม 2560 : 25/01/60 (count : 28 )
  แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 15 มกราคม 2560 : 25/01/60 (count : 10 )
  พิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ ของวิทยาลัยเพื่อเตรียมขึ่นอาคารใหม่ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีกรุงเทพ วันที่ 12 มกราคม 2560 : 25/01/60 (count : 33 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] 43 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม