ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  รวมภาพกิจกรรมในโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก stikes Bali ประเทศอินโดนีเซียร่วมกับ วิทยาลัยเครื่อข่ายภาคกลาง 1 ระหว่างวันที่ 9 -28 พ.ย 57 : 30/11/57 (count : 76 )
  Close Ceremony Heath & Cultural Exchange Program Stikes Bali & Central College Network I 28 th Nov, 2014 : 29/11/57 (count : 55 )
  โครงการการจัดการเรียนการสอนที่ส่่งเสริมทักษะการคิด วันที่ 27 พ.ย 57 : 28/11/57 (count : 77 )
  พิธีเปิดสวนในหอพัก อ.มณี โดย น.ศ ปีที่ 1 รุ่น 69 วันที่ 20 พ.ย 57 : 21/11/57 (count : 78 )
  กิจกรรม เปิดสระว่ายน้ำ ของวิทยาลัย วันที่ 20 พ.ย 57 : 21/11/57 (count : 41 )
  รับหมวกรุ่น และเข็มเครื่องหมาย น.ศ ชั้นปีที่ 2 รุ่น 68 วันที่ 20 พ.ย 57 : 21/11/57 (count : 79 )
  กิจกรรมสวดมนต์ วันพระใหญ่ประจำสัปดาห์ วันที่ 13 พ.ย 57 : 14/11/57 (count : 48 )
  กิจกรรมโครงการ ยุวทูตเบาหวาน โดย น.ศ ชั้นปีที่ 3 รุ่น 67 วันที่ 10 พ.ย 57 : 11/11/57 (count : 20 )
  พิธีปิดหลักสูตรนานาชาติรุ่นที่ 15 และ ครูคลีนิค รุ่นที่ 8 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : 9/11/57 (count : 28 )
  ลอยกระทง วพก ๕๗ โดยนักศึกษาชั้นที่ 1 รุ่น 69 วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : 6/111/57 (count : 40 )

พบข้อมูล 83  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 50 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม