ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ตักบาตรตอนเช้า วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ : 8/12/57 (count : 115 )
  รวมภาพกิจกรรมในโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก stikes Bali ประเทศอินโดนีเซียร่วมกับ วิทยาลัยเครื่อข่ายภาคกลาง 1 ระหว่างวันที่ 9 -28 พ.ย 57 : 30/11/57 (count : 75 )
  Close Ceremony Heath & Cultural Exchange Program Stikes Bali & Central College Network I 28 th Nov, 2014 : 29/11/57 (count : 59 )
  โครงการการจัดการเรียนการสอนที่ส่่งเสริมทักษะการคิด วันที่ 27 พ.ย 57 : 28/11/57 (count : 62 )
  พิธีเปิดสวนในหอพัก อ.มณี โดย น.ศ ปีที่ 1 รุ่น 69 วันที่ 20 พ.ย 57 : 21/11/57 (count : 76 )
  กิจกรรม เปิดสระว่ายน้ำ ของวิทยาลัย วันที่ 20 พ.ย 57 : 21/11/57 (count : 53 )
  รับหมวกรุ่น และเข็มเครื่องหมาย น.ศ ชั้นปีที่ 2 รุ่น 68 วันที่ 20 พ.ย 57 : 21/11/57 (count : 75 )
  กิจกรรมสวดมนต์ วันพระใหญ่ประจำสัปดาห์ วันที่ 13 พ.ย 57 : 14/11/57 (count : 67 )
  กิจกรรมโครงการ ยุวทูตเบาหวาน โดย น.ศ ชั้นปีที่ 3 รุ่น 67 วันที่ 10 พ.ย 57 : 11/11/57 (count : 27 )
  พิธีปิดหลักสูตรนานาชาติรุ่นที่ 15 และ ครูคลีนิค รุ่นที่ 8 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : 9/11/57 (count : 40 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] 59 [60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม