ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  บรรยายพิเศษ เรื่อง การคัดกรองสุขภาพจิตและเทคนิคการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 : 16/12/63 (count : 27 )
  งานสัมมานา case incidence วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 : 16/12/63 (count : 30 )
  ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 : 24/11/63 (count : 19 )
  กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 : 18/11/63 (count : 12 )
  ประชุม Management Review PM 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 : 18/11/63 (count : 16 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในชุมชนเขตเมือง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 : 11/11/63 (count : 4 )
  ประชุม AAR หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 และ ประชุม Management Review PM 3 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 : 05/11/63 (count : 11 )
  การสัมนา เรื่อง อุบัติการณ์ทางการพยาบาล (การฝึกปฏิบัติงาน วิชาบริหาร ของนักศึกษา) พยบ. รุ่นที่ 72 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 : 05/11/63 (count : 13 )
  เทศการวันลอยกระทง วพก วันที่ 29 ตุลาคม 2563 : 05/11/63 (count : 29 )
  โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง ณ LCR ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ และ SiMSETศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 : 02/11/63 (count : 28 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม