ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562 : 9/9/62 (count : 8 )
  กิจกรรม 5 ส หอพัก วันที่ 3 กันยายน 2562 : 9/9/62 (count : 11 )
  อบรมการใช้ google form application วันที่ 2 กันยายน 2562 : 9/9/62 (count : 17 )
  โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อรับรองการเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพ ระดับนานาชาติ วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 : 9/09/62 (count : 6 )
  งานบายศรีสู่ขวัญและประกวดดาวเดือน แคทลียาช่อที่ 74 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 : 4/09/62 (count : 11 )
  ผู้บริหาร จากจีนเยี่ยมชม วิทยาลัย วันที่ 27 สิงหาคม 2562 : 29/08/62 (count : 4 )
  ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 : 29/08/62 (count : 14 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสถาบันสู่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ PMQA วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 : 23/08/62 (count : 13 )
  คณะผู้บริหารจาก ITEKES Bali เยี่ยมชม วพบ.กรุงเทพ กับโครงการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ครบรอบ 11 ปี วันที่ 18 สิงหาคม 2562 : 19/08/62 (count : 12 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ระยะที่ 2) วันที่ 15 สิงหาคม 2562 : 19/08/62 (count : 10 )

พบข้อมูล 83  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม