ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  พิธีรับหมวก เข็มเครื่องหมาย และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 กันยายน 2562 : 9/9/62 (count : 13 )
  พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562 : 9/9/62 (count : 28 )
  กิจกรรม 5 ส หอพัก วันที่ 3 กันยายน 2562 : 9/9/62 (count : 18 )
  อบรมการใช้ google form application วันที่ 2 กันยายน 2562 : 9/9/62 (count : 16 )
  โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อรับรองการเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพ ระดับนานาชาติ วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 : 9/09/62 (count : 25 )
  งานบายศรีสู่ขวัญและประกวดดาวเดือน แคทลียาช่อที่ 74 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 : 4/09/62 (count : 28 )
  ผู้บริหาร จากจีนเยี่ยมชม วิทยาลัย วันที่ 27 สิงหาคม 2562 : 29/08/62 (count : 17 )
  ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 : 29/08/62 (count : 20 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสถาบันสู่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ PMQA วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 : 23/08/62 (count : 14 )
  คณะผู้บริหารจาก ITEKES Bali เยี่ยมชม วพบ.กรุงเทพ กับโครงการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ครบรอบ 11 ปี วันที่ 18 สิงหาคม 2562 : 19/08/62 (count : 31 )

พบข้อมูล 93  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม