ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2551
  ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2552
  ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2553
  ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2554
  ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2555
  ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2556
  ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557
  ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558

  กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : 20/02/60 (count : 3 )
  ภาพกิจกรรมการสัมนา โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ DHS ก้าวหน้า สาธารณสุขก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : 17/02/60 (count : 2 )
  เปิดหลักสูตรฝึกอบรม สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 10 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 : 9/02/60 (count : 3 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 : 9/02/60 (count : 1 )
  Management Review PM 3_ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วันที่ 30 มกราคม 2556 : 5/02/60 (count : 3 )
  นำเสนอ Case ER_รุ่น 7 และ ประเมินผลแหล่งฝึก_ 25 มกราคม 60 : 01/02/60 (count : 40 )
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรางค่านิยมร่วมสู่การเป้นวิทยาลัยคุณธรรม วันที่ 24 มกราคม 2560 : 01/02/60 (count : 22 )
  พิธีปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิร รุ่นที่ 7 วันที่ 23 มกราคม 2560 : 01/02/60 (count : 34 )
  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ100 วัน และกิจกรรมทำตามพ่อสานต่อปณิธารความดี ระหว่างวิทยาลัยพยาบาล และสมาคมศิษย์ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 20 มกราคม 2560 : 01/02/60 (count : 31 )
  การประชุมเรื่อง การวิจัยสู่นวัตกรรม Thailands 4.0 วันที่ 23 มกราคม 2560 : 25/01/60 (count : 19 )

พบข้อมูล 51  หน้า | 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม