ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 435 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10501 ประกาศรายชื่อนักศึกษารอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/04/64 30/04/64 75
10500 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(วพบ.กรุงเทพ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 26/03/64 30/04/64 64
10499 ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธ์เข้าศึกษารอบรับตรงจากพื้นที่​ ปีการศึกษา​ 2564 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 20/03/64 30/03/64 34
10498 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 10/03/64 31/03/64 103
10497 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวสมัครงาน 11/03/64 16/03/64 17
10496 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับจรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 08/03/64 08/06/64 38
10495 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 08/03/64 08/04/64 41
10494 ราบชื่อผู้มีสิทธื์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศคกษา ๒๕๖๔ ข่าวการศึกษา 02/02/64 02/03/64 46
10491 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา ข่าวสมัครงาน 19/02/64 06/03/64 8
10490 เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลมารดาทารก ยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 : บทบาทของสถานบริการและสถานการศึกษา (ประชุมOnline) วันที่ 1-2 เมษายน 2564 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 **CNEU 11 หน่วย*** ข่าวกิจกรรม 10/02/64 21/03/64 73
10489 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 08/02/64 17/02/64 25
10488 ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ สบช พศ 2564 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 08/02/64 01/03/64 26
10487 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Practice in NICU 2021” ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 *การประชุมออนไลน์* (CNEU 17 หน่วยคะแนน) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 สถานะ : ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม 03/02/64 08/04/64 66
10486 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่ (Nursing Practitioner in The New Normal Era) ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 *การประชุมออนไลน์* (CNEU 31 คะแนน) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถานะ : ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม 03/02/64 22/02/64 76
10485 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๑ ข่าวการศึกษา 07/01/64 01/02/64 125
10484 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ข่าวการศึกษา 25/12/63 08/01/64 24
10483 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ข่าวการศึกษา 08/12/63 18/12/63 150
10482 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดเหมาบริการรายบุคคล ข่าวสมัครงาน 16/11/63 28/11/63 19
10481 เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่ (Nursing Practitioner in The New Normal Era) ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ข่าวกิจกรรม 12/11/63 17/01/64 35
10480 เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Practice in NICU 2021” ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (CNEU 18.5 หน่วยคะแนน) ข่าวกิจกรรม 12/11/63 12/01/64 48
พบข้อมูล 22 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[22] หน้าถัดไป>>