ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 329 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10377 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561 แก้ไข ข่าวการศึกษา 10/08/61 15/08/61 44
10376 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบการรับตรงอิสระประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าวการศึกษา 02/08/61 07/08/61 39
10375 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 และ กำหนดการมอบตัว ข่าวการศึกษา 18/07/61 28/07/61 45
10374 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/03/61 01/10/61 8
10373 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/03/61 01/10/61 7
10372 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/07/61 01/10/61 14
10371 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/06/61 01/10/61 8
10370 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหาร ข่าวสมัครงาน 06/07/61 07/07/61 21
10369 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับแบบ Admission รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 03/07/61 17/07/61 103
10368 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหาร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 03/07/61 06/07/61 32
10367 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 และ กำหนดการตรวจร่างกาย ข่าวการศึกษา 02/07/61 12/07/61 48
10366 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับแบบ Admission รอบที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 25/06/61 28/06/61 37
10365 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) ปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 20/06/61 27/06/61 59
10364 แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (ฉบับแก้ไขใหม่ 20 มิ.ย.61) ข่าวการศึกษา 19/06/61 17/07/61 252
10363 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 15/06/61 17/07/61 104
10362 ประกาศ เรื่อง ของดการเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 ข่าวการศึกษา 15/06/61 01/07/61 28
10360 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้รับจ้างดําเนินงานฝ่ายบริหาร จำนวน 3 อัตรา ข่าวสมัครงาน 13/06/61 29/06/61 30
10359 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับแบบ Admission รอบที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 11/06/61 14/06/61 47
10358 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 07/06/61 13/06/61 52
10357 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admission ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 3 ข่าวการศึกษา 04/06/61 08/06/61 75
พบข้อมูล 17 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[17] หน้าถัดไป>>