ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 370 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10420 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบการรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าวการศึกษา 25/06/62 28/06/62 47
10419 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 20/06/62 30/06/62 51
10418 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 10/06/62 10/07/62 90
10417 ประกาศแจ้งข้อปฎิบัติในการายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 07/06/62 06/08/62 100
10416 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 07/06/62 30/06/62 62
10415 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต การรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 ข่าวการศึกษา 24/05/62 19/07/62 108
10414 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21/05/62 23/05/62 24
10413 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 ข่าวการศึกษา 10/05/62 17/05/62 49
10412 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง ดังนี้ 1.)\"ก้าวทันยุค 4.0 สู่ความเป็นเลิศของพยาบาลเวชปฏิบัติ\" ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 2.)“การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยงที่มีปัญหาหายใจลำบาก” ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 07/05/62 04/08/62 37
10411 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต การรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 1 ข่าวการศึกษา 05/05/62 19/07/62 107
10410 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 02/05/62 05/05/62 50
10409 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 24/04/62 30/04/62 88
10408 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิชาการ ข่าวสมัครงาน 05/04/62 17/04/62 27
10407 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิชาการ ข่าวสมัครงาน 21/03/62 05/04/62 14
10406 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 14/03/62 05/06/62 64
10405 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบการรับตรง รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 14/03/62 19/07/62 48
10404 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ข่าวสมัครงาน 08/03/62 21/03/62 33
10403 แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 04/02/62 30/04/62 33
10402 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อตรวจร่ายกาย ระบบการรับตรง รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 28/02/62 06/03/62 23
10401 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 22/02/62 19/07/62 37
พบข้อมูล 19 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[19] หน้าถัดไป>>