ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 389 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10453 ประการศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่นที่1 ประจำปี 2563 ข่าวการศึกษา 01/12/62 28/02/63 30
10452 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 28/11/62 02/12/62 32
10451 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลในยุคสังคมปรับเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนตามที่วิทยาลัยระบุ ข่าวกิจกรรม 27/11/62 08/02/63 37
10450 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ข่าวสมัครงาน 25/11/62 28/11/62 31
10449 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่มนการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ข่าวสมัครงาน 18/11/62 25/11/62 55
10448 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสุขภาพ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 30 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 ข่าวกิจกรรม 18/11/62 01/03/63 13
10447 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลเวชปฎิบัติในยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Nursing Practitioner in Disruptive Society) ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ข่าวกิจกรรม 18/11/62 06/03/63 11
10446 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 08/11/62 16/11/62 5
10445 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายบริการวิชาการ กำหนด เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 01/11/62 07/11/62 21
10442 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 30/10/62 30/11/62 25
10440 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายบริการวิชาการ ข่าวสมัครงาน 18/10/62 31/10/62 35
10429 เปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ข่าวกิจกรรม 18/10/62 31/01/63 78
10427 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วิทยากร: อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ และนายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ข่าวกิจกรรม 23/08/62 18/11/62 76
10426 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงอิสระ รอบ2 ข่าวการศึกษา 29/07/62 01/08/62 41
10425 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 19/07/62 31/07/62 20
10424 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบการรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 10/07/62 19/07/62 17
10423 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 05/07/62 10/07/62 48
10422 ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 02/07/62 10/07/62 34
10421 ประกาศรายชื่อ​ผู้​ที่ผ่า​น​การ​ตรวจ​เอกสาร​และ​สัมภาษณ์​รอบการรับตรงอิสระ​ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต​ ปีการศึกษา​ 2562 ข่าวการศึกษา 30/06/62 19/07/62 15
10420 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบการรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าวการศึกษา 25/06/62 28/06/62 69
พบข้อมูล 20 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[20] หน้าถัดไป>>