ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 491 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 #รอบบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 08/08/65 10/08/65 9
10556 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคุดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีหารศึกษา 2565 (รอบบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 05/08/65 08/08/65 17
10555 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 03/08/65 06/08/65 40
10554 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 01/08/65 04/08/65 24
10553 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบบุคคลทั่วไป เพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 26/07/65 03/08/65 32
10552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบบุคคลทั่วไป) ข่าวการศึกษา 19/07/65 22/07/65 37
10551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ข่าวการศึกษา 08/07/65 11/07/65 15
10550 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รอบบุคคลทั่วไป ข่าวการศึกษา 06/07/65 18/07/65 134
10549 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 05/07/65 11/07/65 64
10548 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 25/05/65 28/05/65 134
10547 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 24/05/65 20/06/65 148
10546 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 12/05/65 20/05/65 37
10545 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 05/05/65 12/05/65 127
10544 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 20/04/65 27/04/65 276
10543 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 01/03/65 20/04/65 124
10542 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 11/02/65 20/04/65 95
10541 ประกาศผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบ portfolio ข่าวการศึกษา 01/02/65 10/02/65 155
10540 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 31/01/65 05/02/65 57
10539 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ครั้งที่ 2 ข่าวสมัครงาน 27/01/65 29/01/65 17
10538 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ข่าวสมัครงาน 24/01/65 27/01/65 68
พบข้อมูล 25 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[25] หน้าถัดไป>>