ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 522 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10588 รับสมัครอาจารย์พยาบาล เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 ข่าวการศึกษา 17/11/66 03/01/67 27
10587 การแสดงรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 27/10/66 27/11/66 7
10586 ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพนักงานช่าง ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ข่าวสมัครงาน 02/10/66 06/10/66 18
10585 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชซนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชนก มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา ข่าวสมัครงาน 22/09/66 29/09/66 3
10584 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 20/07/66 20/08/66 26
10583 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ข่าวการศึกษา 13/06/66 30/06/66 11
10582 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ ๓ Admission ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ข่าวการศึกษา 29/05/66 29/06/66 34
10581 รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ ๒ Quota ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 29/05/66 30/06/66 79
10580 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ ๒ Quota ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี ข่าวการศึกษา 09/05/66 20/05/66 16
10579 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๒ Quota ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี ข่าวการศึกษา 28/04/66 19/05/66 40
10578 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2566 ข่าวการศึกษา 11/04/66 21/04/66 20
10577 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update management of high risk pregnancy 2023 (ประชุมออนไลน์) วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ข่าวการศึกษา 12/04/66 02/06/66 106
10576 ขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 การประชุมวิชาการเวชปฏิบัติฟื้นฟู เรื่อง \"มิติใหม่ของการพยาบาลเวชปฏิบัติ\" The New Era of Nurse Practitioners วันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2566 (ออนไลน์) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 16/02/66 16/04/66 60
10575 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปี 2566 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการชำระเงินและดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ข่าวการศึกษา 13/02/66 20/02/66 47
10574 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โครงการ พระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 02/02/66 07/02/66 24
10573 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 03/02/66 10/02/66 45
10572 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 ข่าวการศึกษา 16/01/66 31/01/66 9
10571 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 2อัตรา ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 (ขยายเวลาการรับสมัคร) ข่าวสมัครงาน 09/01/66 31/01/66 7
10570 ประกาศเรียกรายชื่อสำรองรายงานตัวเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) อบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ข่าวการศึกษา 09/01/66 16/01/66 44
10569 ประกาศเรียกรายชื่อสำรองรายงานตัวเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ข่าวการศึกษา 26/12/65 09/01/66 15
พบข้อมูล 27 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[27] หน้าถัดไป>>