ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 408 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10472 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 31/05/63 03/06/63 36
10471 ประกาศบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ข่าวสมัครงาน 22/05/63 31/05/63 2
10470 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถ ข่าวสมัครงาน 20/05/63 31/05/63 10
10469 ประกาศรับสมัครพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ข่าวสมัครงาน 12/05/63 21/05/63 5
10468 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 06/05/63 09/05/63 20
10467 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 27/04/63 01/06/63 91
10466 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 30/03/63 06/06/63 73
10465 ขอเลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 18/03/63 31/03/63 19
10464 ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลเวชปฎิบัติในยุคสังคมปรับเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 17/03/63 01/04/63 19
10463 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร) ข่าวการศึกษา 13/03/63 15/03/63 16
10462 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 03/03/63 01/06/63 41
10461 ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าพักในหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ข่าวกิจกรรม 25/02/63 07/03/63 14
10460 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดําเนินงานฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิจัย ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 25/02/63 02/03/63 25
10459 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ข่าวการศึกษา 21/02/63 27/02/63 2
10458 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายวิจัย กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 18/02/63 25/02/63 12
10457 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 12/02/63 19/02/63 45
10456 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 ข่าวกิจกรรม 04/02/63 20/02/63 27
10455 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายวิจัย จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 31/01/63 15/02/63 23
10454 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรงจากพื้นที่​ ประจำปีการศึกษา​ 2563 ข่าวการศึกษา 30/01/63 10/02/63 17
10453 ประการศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่นที่1 ประจำปี 2563 ข่าวการศึกษา 01/12/62 28/02/63 18
พบข้อมูล 21 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[21] หน้าถัดไป>>