ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 421 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10485 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๑ ข่าวการศึกษา 07/01/64 01/02/64 111
10484 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ข่าวการศึกษา 25/12/63 08/01/64 184
10483 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ข่าวการศึกษา 08/12/63 18/12/63 147
10482 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดเหมาบริการรายบุคคล ข่าวสมัครงาน 16/11/63 28/11/63 24
10481 เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่ (Nursing Practitioner in The New Normal Era) ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ข่าวกิจกรรม 12/11/63 17/01/64 7
10480 เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Practice in NICU 2021” ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (CNEU 18.5 หน่วยคะแนน) ข่าวกิจกรรม 12/11/63 12/01/64 44
10479 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวสมัครงาน 03/11/63 14/11/63 53
10478 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/10/63 30/11/63 53
10477 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวสมัครงาน 12/10/63 30/10/63 9
10476 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 30/09/63 13/10/63 66
10475 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ สมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ข่าวการศึกษา 24/09/63 30/11/63 88
10474 ประกาศเรื่องการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แพร่ระบาด ฉบับที่ 3 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12/06/63 01/08/63 56
10473 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 10/06/63 23/06/63 59
10472 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 31/05/63 03/06/63 77
10471 ประกาศบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ข่าวสมัครงาน 22/05/63 31/05/63 22
10470 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถ ข่าวสมัครงาน 20/05/63 31/05/63 10
10469 ประกาศรับสมัครพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ข่าวสมัครงาน 12/05/63 21/05/63 10
10468 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 06/05/63 09/05/63 36
10467 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 27/04/63 01/06/63 71
10466 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 30/03/63 06/06/63 36
พบข้อมูล 22 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[22] หน้าถัดไป>>