ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 394 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10458 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายวิจัย กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 18/02/63 25/02/63 11
10457 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 12/02/63 19/02/63 39
10456 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 ข่าวกิจกรรม 04/02/63 20/02/63 28
10455 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายวิจัย จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 31/01/63 15/02/63 14
10454 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรงจากพื้นที่​ ประจำปีการศึกษา​ 2563 ข่าวการศึกษา 30/01/63 10/02/63 14
10453 ประการศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่นที่1 ประจำปี 2563 ข่าวการศึกษา 01/12/62 28/02/63 6
10452 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 28/11/62 02/12/62 18
10451 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลในยุคสังคมปรับเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนตามที่วิทยาลัยระบุ ข่าวกิจกรรม 27/11/62 07/02/63 14
10450 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ข่าวสมัครงาน 25/11/62 28/11/62 34
10449 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่มนการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ข่าวสมัครงาน 18/11/62 25/11/62 39
10448 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสุขภาพ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 30 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 ข่าวกิจกรรม 18/11/62 01/03/63 10
10447 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลเวชปฎิบัติในยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Nursing Practitioner in Disruptive Society) ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ข่าวกิจกรรม 18/11/62 05/03/63 6
10446 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 08/11/62 16/11/62 34
10445 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายบริการวิชาการ กำหนด เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 01/11/62 07/11/62 10
10442 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 30/10/62 30/11/62 35
10440 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายบริการวิชาการ ข่าวสมัครงาน 18/10/62 31/10/62 44
10429 เปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ข่าวกิจกรรม 18/10/62 31/01/63 91
10427 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วิทยากร: อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ และนายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ข่าวกิจกรรม 23/08/62 18/11/62 77
10426 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงอิสระ รอบ2 ข่าวการศึกษา 29/07/62 01/08/62 42
10425 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 19/07/62 31/07/62 12
พบข้อมูล 20 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[20] หน้าถัดไป>>