ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 402 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10466 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 30/03/63 06/06/63 64
10465 ขอเลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 18/03/63 31/03/63 12
10464 ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลเวชปฎิบัติในยุคสังคมปรับเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 17/03/63 01/04/63 16
10463 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร) ข่าวการศึกษา 13/03/63 15/03/63 20
10462 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 03/03/63 01/06/63 38
10461 ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าพักในหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ข่าวกิจกรรม 25/02/63 07/03/63 14
10460 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดําเนินงานฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิจัย ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 25/02/63 02/03/63 30
10459 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ข่าวการศึกษา 21/02/63 27/02/63 2
10458 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายวิจัย กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 18/02/63 25/02/63 6
10457 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 12/02/63 19/02/63 29
10456 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 ข่าวกิจกรรม 04/02/63 20/02/63 25
10455 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายวิจัย จำนวน 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 31/01/63 15/02/63 9
10454 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรงจากพื้นที่​ ประจำปีการศึกษา​ 2563 ข่าวการศึกษา 30/01/63 10/02/63 18
10453 ประการศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่นที่1 ประจำปี 2563 ข่าวการศึกษา 01/12/62 28/02/63 10
10452 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 28/11/62 02/12/62 18
10451 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลในยุคสังคมปรับเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนตามที่วิทยาลัยระบุ ข่าวกิจกรรม 27/11/62 07/02/63 6
10450 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ข่าวสมัครงาน 25/11/62 28/11/62 35
10449 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่มนการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ข่าวสมัครงาน 18/11/62 25/11/62 11
10448 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสุขภาพ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 30 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 ข่าวกิจกรรม 18/11/62 06/03/63 9
10447 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลเวชปฎิบัติในยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Nursing Practitioner in Disruptive Society) ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ข่าวกิจกรรม 18/11/62 05/03/63 5
พบข้อมูล 21 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[21] หน้าถัดไป>>