ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 444 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10510 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 17/06/64 22/06/64 54
10509 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 รอบเพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 17/06/64 01/07/64 41
10508 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 14/06/64 18/06/64 9
10507 รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 14 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ข่าวการศึกษา 15/06/64 14/07/64 25
10506 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียน ข่าวการศึกษา 10/06/64 15/06/64 36
10505 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดลือก รอบการรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 30/05/64 05/06/64 55
10504 ประกาศประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง สูงอายุอย่างมีสุขภาวะ ความท้าทายของพยาบาลในยุควิถีใหม่ (Healthy aging: nurses challenges in new normal era) 30 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 14/05/64 30/06/64 27
10503 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวสมัครงาน 26/04/64 30/05/64 72
10502 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 12/04/64 05/06/64 45
10501 ประกาศรายชื่อนักศึกษารอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/04/64 30/04/64 76
10500 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(วพบ.กรุงเทพ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 26/03/64 30/04/64 26
10499 ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธ์เข้าศึกษารอบรับตรงจากพื้นที่​ ปีการศึกษา​ 2564 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 20/03/64 30/03/64 25
10498 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 10/03/64 31/03/64 103
10497 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวสมัครงาน 11/03/64 16/03/64 28
10496 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับจรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 08/03/64 08/06/64 22
10495 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 08/03/64 08/04/64 46
10494 ราบชื่อผู้มีสิทธื์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศคกษา ๒๕๖๔ ข่าวการศึกษา 02/02/64 02/03/64 44
10491 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา ข่าวสมัครงาน 19/02/64 06/03/64 3
10490 เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลมารดาทารก ยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 : บทบาทของสถานบริการและสถานการศึกษา (ประชุมOnline) วันที่ 1-2 เมษายน 2564 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 **CNEU 11 หน่วย*** ข่าวกิจกรรม 10/02/64 21/03/64 47
10489 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 08/02/64 17/02/64 28
พบข้อมูล 23 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[23] หน้าถัดไป>>