ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 378 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10428 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายบริการวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ข่าวสมัครงาน 09/10/62 17/10/62 27
10427 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วิทยากร: อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ และนายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ข่าวกิจกรรม 23/08/62 15/11/62 21
10426 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงอิสระ รอบ2 ข่าวการศึกษา 29/07/62 01/08/62 47
10425 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 19/07/62 31/07/62 18
10424 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบการรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 10/07/62 19/07/62 11
10423 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 05/07/62 10/07/62 43
10422 ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 02/07/62 10/07/62 42
10421 ประกาศรายชื่อ​ผู้​ที่ผ่า​น​การ​ตรวจ​เอกสาร​และ​สัมภาษณ์​รอบการรับตรงอิสระ​ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต​ ปีการศึกษา​ 2562 ข่าวการศึกษา 30/06/62 19/07/62 94
10420 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบการรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าวการศึกษา 25/06/62 28/06/62 75
10419 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 20/06/62 30/06/62 58
10418 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 10/06/62 10/07/62 32
10417 ประกาศแจ้งข้อปฎิบัติในการายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 07/06/62 06/08/62 108
10416 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 07/06/62 30/06/62 71
10415 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต การรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 ข่าวการศึกษา 24/05/62 19/07/62 125
10414 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21/05/62 23/05/62 28
10413 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 ข่าวการศึกษา 10/05/62 17/05/62 58
10412 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง ดังนี้ 1.)\\\"ก้าวทันยุค 4.0 สู่ความเป็นเลิศของพยาบาลเวชปฏิบัติ\\\" ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 2.)“การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยงที่มีปัญหาหายใจลำบาก” ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 07/05/62 31/07/62 51
10411 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต การรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 1 ข่าวการศึกษา 05/05/62 19/07/62 117
10410 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 02/05/62 05/05/62 43
10409 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 24/04/62 30/04/62 106
พบข้อมูล 19 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[19] หน้าถัดไป>>