ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 457 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10523 รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 14 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ข่าวการศึกษา 10/08/64 29/11/64 45
10522 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 04/08/64 07/08/64 25
10521 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 23/07/64 01/08/64 92
10520 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 12/07/64 17/07/64 49
10519 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ข่าวการศึกษา 12/07/64 15/07/64 22
10518 กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 07/07/64 31/07/64 71
10517 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2564 เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ข่าวการศึกษา 06/07/64 07/07/64 33
10516 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 02/07/64 09/07/64 22
10515 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 รอบเพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 30/06/64 02/07/64 103
10514 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admission ประจำปีการศคกษา 2564 เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ข่าวการศึกษา 28/06/64 01/07/64 74
10513 ด่วน เรื่องการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ จากรายงานตัวที่วิทยาลัย ให้รายงานตัวทางออนไลน์ รายละเอียดตามประกาศ ข่าวการศึกษา 28/06/64 06/07/64 128
10512 ข้อปฎิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 27/06/64 06/07/64 31
10511 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบการศึกษาแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 22/06/64 06/07/64 111
10510 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 17/06/64 22/06/64 52
10509 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 รอบเพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 17/06/64 01/07/64 56
10508 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 14/06/64 18/06/64 31
10507 รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 14 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ข่าวการศึกษา 15/06/64 16/06/64 29
10506 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียน ข่าวการศึกษา 10/06/64 15/06/64 42
10505 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดลือก รอบการรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2564 ข่าวการศึกษา 30/05/64 05/06/64 33
10504 ประกาศประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง สูงอายุอย่างมีสุขภาวะ ความท้าทายของพยาบาลในยุควิถีใหม่ (Healthy aging: nurses challenges in new normal era) 30 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 14/05/64 30/06/64 25
พบข้อมูล 23 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[23] หน้าถัดไป>>