ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 417 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10481 คู่มือนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี2563 ข่าวการศึกษา 01/08/63 01/10/63 11
10480 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 17/07/63 31/07/63 53
10479 ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 10/07/63 15/08/63 68
10478 กําหนดการรายงานตัวและการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 08/07/63 01/08/63 51
10477 ประกาศรวมรายชื่อนักศึกษาใหม่ทุกรอบการรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 08/07/63 13/07/63 38
10476 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 01/07/63 03/07/63 54
10475 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 23/06/63 27/06/63 53
10474 ประกาศเรื่องการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แพร่ระบาด ฉบับที่ 3 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12/06/63 01/08/63 72
10473 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 10/06/63 23/06/63 43
10472 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 31/05/63 03/06/63 70
10471 ประกาศบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ข่าวสมัครงาน 22/05/63 31/05/63 3
10470 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถ ข่าวสมัครงาน 20/05/63 31/05/63 9
10469 ประกาศรับสมัครพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ข่าวสมัครงาน 12/05/63 21/05/63 8
10468 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 06/05/63 09/05/63 45
10467 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 27/04/63 01/06/63 59
10466 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 30/03/63 06/06/63 21
10465 ขอเลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 18/03/63 31/03/63 17
10464 ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลเวชปฎิบัติในยุคสังคมปรับเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 17/03/63 01/04/63 23
10463 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร) ข่าวการศึกษา 13/03/63 15/03/63 17
10462 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวการศึกษา 03/03/63 01/06/63 99
พบข้อมูล 21 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[21] หน้าถัดไป>>