ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 496 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10562 รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 28/10/65 29/11/65 22
10561 ประกาศขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ข่าวสมัครงาน 13/10/65 31/10/65 27
10560 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ข่าวสมัครงาน 03/10/65 31/10/65 20
10559 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ ข่าวการศึกษา 26/08/65 30/10/66 54
10558 รับสมัครบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ข่าวการศึกษา 23/08/65 01/12/65 114
10557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 #รอบบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 08/08/65 10/08/65 30
10556 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคุดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีหารศึกษา 2565 (รอบบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 05/08/65 08/08/65 32
10555 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 03/08/65 06/08/65 43
10554 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 01/08/65 04/08/65 40
10553 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบบุคคลทั่วไป เพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 26/07/65 03/08/65 33
10552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบบุคคลทั่วไป) ข่าวการศึกษา 19/07/65 22/07/65 44
10551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ข่าวการศึกษา 08/07/65 11/07/65 10
10550 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รอบบุคคลทั่วไป ข่าวการศึกษา 06/07/65 18/07/65 53
10549 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 05/07/65 11/07/65 72
10548 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 25/05/65 28/05/65 16
10547 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 24/05/65 20/06/65 41
10546 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 12/05/65 20/05/65 39
10545 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 05/05/65 12/05/65 117
10544 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 20/04/65 27/04/65 73
10543 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 ข่าวการศึกษา 01/03/65 20/04/65 94
พบข้อมูล 25 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[25] หน้าถัดไป>>