ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 233 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10277 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 006 ปี 2017 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/04/60 30/04/60 19
10276 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ รอบ3 ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 27/03/60 27/04/60 92
10275 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 03/03/60 03/04/60 40
10274 กำหนดการเปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 ข่าวการศึกษา 21/03/60 27/03/60 32
10273 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา2560 รอบที่ 3 ข่าวการศึกษา 20/03/60 24/03/60 18
10272 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสมัครงาน 15/03/60 24/03/60 32
10271 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 รอบ3 ข่าวการศึกษา 14/03/60 18/03/60 25
10270 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพืนที่ รอบ2 ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 14/03/60 31/03/60 50
10269 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ข่าวการศึกษา 09/03/60 28/06/60 110
10268 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 08/03/60 23/03/60 55
10267 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา2560 รอบที่ 2 ข่าวการศึกษา 06/03/60 10/03/60 49
10266 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ข่าวการศึกษา 06/03/60 20/03/60 38
10265 ขอเชิญอาจารย์พยาบาล หรือผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่สไตล์ศตวรรษที่21 ณ หอประชุม อาคารศรีนครินทรารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 26-27 เมษายน 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 05/03/60 21/04/60 48
10264 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา2560 (ตัวสำรอง) รอบที่2 ข่าวการศึกษา 28/02/60 03/03/60 86
10263 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 27/02/60 15/03/60 195
10262 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ข่าวสมัครงาน 28/02/60 14/03/60 40
10261 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 21/02/60 01/03/60 44
10260 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ข่าวการศึกษา 20/02/60 27/02/60 123
10259 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกายในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 14/02/60 17/02/60 158
10258 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งวิทยาจารย์ ข่าวสมัครงาน 07/02/60 16/02/60 83
พบข้อมูล 12 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[12] หน้าถัดไป>>