ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 290 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10144 ประกาศรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างเครือข่ายภาคกลาง 1 กับ STIKES Bali ข่าวการศึกษา 10/01/57 31/01/57 60
10143 ขอเชิญบุคลากรทาง การพยาบาล และการสาธารณสุข หรือผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาลฉุกเฉิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 09/01/57 22/03/57 47
10142 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2556 ข่าวการศึกษา 27/12/56 17/01/57 142
10141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 - 30 พฤษภาคม 2557 ข่าวการศึกษา 23/12/56 13/01/57 210
10140 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2556 ข่าวการศึกษา 16/12/56 20/12/56 146
10139 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 ข่าวการศึกษา 12/12/56 20/12/56 70
10137 ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี2557 ข่าวการศึกษา 29/11/56 18/12/56 228
10136 เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่5 ข่าวการศึกษา 16/10/56 03/12/56 217
10135 เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ข่าวการศึกษา 16/10/56 10/12/56 115
10134 เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน \\\"นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่1-4 \\\" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ข่าวการศึกษา 25/09/56 26/10/56 958894
10133 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ ข่าวสมัครงาน 24/09/56 01/01/57 970630
10132 คนเก่ง วพก ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 23/09/56 23/10/56 66
10131 คนเก่ง วพก ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 23/09/56 23/10/56 20
10129 การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา(หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6)ของวิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12/09/56 30/09/56 964559
10128 ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ \"เทคโนโลยีใหม่ทางฟิสิกส์ในการรักษา\" โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ในวันจันทร์ที่9 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30-12.00น. ห้อง 3-412 อาคาร3 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 04/09/56 10/09/56 89
10127 เรื่องการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่2 และ การประชุม WORD CONGRESS OF ASIAN PSYCHIATRY ครั้งที่4 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 10/08/56 24/08/56 18
10126 ขอเชิญชวนให้ร่วมใช้ผลงานวิจัยเรื่อง ปัญหาสุขภาพและความต้องการของเด็กที่ประสบอุทกภัยในกทม.และปริมณฑล ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 10/07/56 10/08/56 17
10125 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 08/07/56 12/07/56 82
10123 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ ร่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข่าวการศึกษา 27/06/56 05/07/56 92
10122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข่าวการศึกษา 19/06/56 19/06/56 56
พบข้อมูล 15 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15] หน้าถัดไป>>