ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 350 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10210 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ระบบคัดตรงจากพื้นที่ปีการศึกษา 2559 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/12/58 04/12/58 94
10209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่2 ข่าวสมัครงาน 24/11/58 26/11/58 53
10208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 25/11/58 29/11/58 195
10207 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งต่างๆ ข่าวสมัครงาน 16/11/58 23/11/58 125
10206 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี กรุงเทพ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 09/11/58 21/11/58 149
10205 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ข่าวสมัครงาน 02/11/58 14/11/58 56
10204 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง 4H : คุณค่าแห่งการดูแล ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 06/10/58 17/11/58 10
10203 แจ้งข้อปฏิบัติในการายงานตัวของนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ปีการศึกษา 2558 (แกไขครั้งที่ 3) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 27/07/58 10/08/58 180
10200 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 07/07/58 01/08/58 18
10199 เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่11 ข่าวการศึกษา 19/06/58 23/06/58 44
10198 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและกำหนดการมอบตัว ข่าวการศึกษา 16/06/58 20/06/58 58
10197 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา2558 ข่าวการศึกษา 10/06/58 13/06/58 22
10196 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2558 และกำหนดการตรวจร่างกาย ข่าวการศึกษา 04/06/58 11/06/58 9
10195 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558 ข่าวการศึกษา 26/05/58 29/05/58 67
10194 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา2558 ข่าวการศึกษา 15/05/58 19/05/58 79
10193 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ระเบียบการสมัครและใบสมัคร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา2558 ข่าวการศึกษา 09/03/58 13/05/58 72
10192 ประกาศรับบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558 ข่าวการศึกษา 06/03/58 09/05/58 61
10191 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาตร์บัณฑิตในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2558 ข่าวการศึกษา 06/02/58 28/02/58 106
10190 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)และค่าใช้จ่าย ข่าวการศึกษา 31/01/58 06/02/58 96
10189 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึษา 2558 ข่าวการศึกษา 20/01/58 24/01/58 68
พบข้อมูล 18 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15]....[18] หน้าถัดไป>>