ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 317 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10174 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิชาพยาบาล มูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข่าวการศึกษา 28/08/57 23/09/57 69
10173 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข่าวการศึกษา 28/08/57 23/09/57 7
10172 เรื่องการรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ(ด้านการสอน) , ตำแหน่งวิทยาจารย์ ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 30/07/57 16/08/57 13
10171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 15 สาขาการผดุงครรภ์ เพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 30/07/57 11/08/57 45
10170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 15 สาขาการพยาบาลเด็กภาวะวิกฤต ข่าวการศึกษา 29/07/57 05/08/57 68
10169 แจ้งค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ชำระภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29/07/57 02/08/57 95
10168 แจ้งกำหนดการและระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 23/07/57 16/08/57 100
10167 ประกาศจากงานฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21/07/57 08/08/57 62
10166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๕ ข่าวการศึกษา 18/07/57 28/07/57 66
10165 ประกาศการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ข่าวการศึกษา 17/07/57 20/08/57 140
10164 เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ มีปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ web pageในช่วงนี้ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 07/07/57 31/07/57 99
10163 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 15 ข่าวการศึกษา 07/07/57 16/07/57 37
10162 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2557 ข่าวการศึกษา 13/06/57 19/06/57 39
10161 ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ปรียาวรรณ วิบุลย์วงศ์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาบริการวิชาการแก่สังคมเป็นแบบอย่างที่ดี ของสถาบันพระบรมมราชชนก โดย... ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12/06/57 12/07/57 68
10160 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขา การจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8 #ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายาน 2557 ประกาศผลวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ข่าวการศึกษา 10/06/57 30/06/57 61
10159 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2557 และเรื่องกำหนดการตรวจร่างกาย ข่าวการศึกษา 05/06/57 12/06/57 76
10158 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(1ปี) ปีการศึกษา 2557 และ กำหนดการการสอบสัมภาษณ์ ข่าวการศึกษา 26/05/57 30/05/57 195
10157 เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่น 10‏ ข่าวการศึกษา 21/05/57 20/06/57 48
10156 ขอเชิญร่มเป้นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 16/05/57 26/05/57 27
10155 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าวการศึกษา 16/05/57 21/05/57 104
พบข้อมูล 16 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15]....[16] หน้าถัดไป>>