ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 329 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10187 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ข่าวการศึกษา 25/12/57 12/01/58 193
10186 เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) ข่าวการศึกษา 24/12/57 13/01/58 71
10185 ขอเชิญบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ข่าวกิจกรรม 23/12/57 10/03/58 46
10184 ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ในการแข่งขัน สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 18/12/57 25/12/57 48
10183 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 วันที่สอบ 22 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 15/12/57 22/12/57 286
10182 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ข่าวสมัครงาน 01/12/57 11/12/57 55
10181 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เข้ารับการอบรมหลักสูตรกาพรยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ข่าวการศึกษา 04/11/57 12/12/57 80
10179 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ มีความประสงค์จะรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญลงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) 1 อัตรา ข่าวสมัครงาน 27/10/57 14/11/57 80
10178 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 2) ข่าวการศึกษา 20/10/57 31/10/57 14
10177 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานแม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา ข่าวสมัครงาน 30/09/57 01/01/58 40
10176 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าวกิจกรรม 23/09/57 22/10/57 49
10175 เรื่องการรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ(ด้านการสอน) ข่าวสมัครงาน 01/09/57 16/09/57 18
10174 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิชาพยาบาล มูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข่าวการศึกษา 28/08/57 23/09/57 57
10173 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข่าวการศึกษา 28/08/57 23/09/57 18
10172 เรื่องการรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ(ด้านการสอน) , ตำแหน่งวิทยาจารย์ ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 30/07/57 16/08/57 19
10171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 15 สาขาการผดุงครรภ์ เพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 30/07/57 11/08/57 58
10170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 15 สาขาการพยาบาลเด็กภาวะวิกฤต ข่าวการศึกษา 29/07/57 05/08/57 94
10169 แจ้งค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ชำระภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29/07/57 02/08/57 97
10168 แจ้งกำหนดการและระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 23/07/57 16/08/57 93
10167 ประกาศจากงานฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21/07/57 08/08/57 64
พบข้อมูล 17 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15]....[17] หน้าถัดไป>>