ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 271 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข่าวการศึกษา 19/06/56 19/06/56 52
10121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ข่าวการศึกษา 18/06/56 25/06/56 907867
10120 ประกาศรับโอน/ย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฎิบัติงานหรือชำนาญงาน ข่าวสมัครงาน 12/06/56 27/06/56 51
10119 (แก้ไขเพิ่มเติม) รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ข่าวการศึกษา 05/06/56 12/06/56 73
10118 (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) ปี2556 ข่าวการศึกษา 27/05/56 30/05/56 163
10117 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่9 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556 ข่าวการศึกษา 23/05/56 21/06/56 16
10116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2556 ข่าวสมัครงาน 22/05/56 31/05/56 27
10115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าวการศึกษา 16/05/56 21/05/56 56
10114 ประกาศรายชื่อนักศึกษา(ระบบสอบตรง) ปีการศึกษา 2556 ที่ยังไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 16/05/56 31/05/56 44
10113 แจ้งค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับนักศึกษา(ระบบสอบกลาง) ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2556 < ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2556 > ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 16/05/56 23/05/56 61
10112 ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิชาการ เรื่อง มิติใหม่ของการพยาบาลฉุกเฉิน:ก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 6-8 มีนาคม 2556 ณ.โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 10/03/56 10/05/56 44
10111 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข่าวกิจกรรม 30/04/56 02/06/56 75
10110 แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ข่าวการศึกษา 30/04/56 02/06/56 69
10109 แจ้งค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 26/04/56 16/05/56 135
10108 ปฎิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 ระบบสอบกลาง(Admissions)ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556 ข่าวการศึกษา 04/04/56 01/08/56 107
10107 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ (International Short Course Training Program) เปิดอบรมระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 24 พฤศจิกายน 2556 ข่าวการศึกษา 02/04/56 15/06/56 104
10106 แจ้งการเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล CINAHL Plus witch Full Text ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 26/03/56 01/07/56 44
10103 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้...... ข่าวการศึกษา 11/03/56 11/05/56 12
10102 ด่วน ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง มิติใหม่ของการพยาบาลฉุกเฉิน: ก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 28/02/56 05/03/56 53
10101 ประกาศด่วน ตามที่วิทยาลัยฯได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนกให้เปิดการอบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2556 ขณะนี้จำนวนผู้เข้าอบรมครบตามที่กำหนด จึงขอปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สำหรับรุ่นที่ 8 ทางวิทยาลัยฯ ขอระงับการเปิดรับสมัครอบรม ฯ เนื่องจากคุณสมบัติ ผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร ข่าวการศึกษา 21/02/56 04/03/56 106
พบข้อมูล 14 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14] หน้าถัดไป>>