ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 370 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10231 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/07/59 25/07/59 329
10230 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบกลาง(Admission) ข่าวการศึกษา 06/06/59 01/07/59 162
10229 เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 ข่าวการศึกษา 01/06/59 10/08/59 91
10228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 16/05/59 27/05/59 270
10227 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Change for the Excellence ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 คลิกอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ข่าวกิจกรรม 03/05/59 26/05/59 99
10226 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา (ใบสมัครแนบท้าย) ข่าวสมัครงาน 29/03/59 23/04/59 67
10225 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบสอบตรง รอบที่2 ปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 29/03/59 30/04/59 83
10224 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ข่าวสมัครงาน 21/03/59 30/04/59 104
10223 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบตรง รอบที่2 ข่าวการศึกษา 14/03/59 18/03/59 97
10222 <ด่วน> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบสอบตรง รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข่าวการศึกษา 07/03/59 15/03/59 73
10221 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบสอบตรง ประจำปี 2559 ข่าวการศึกษา 04/03/59 10/03/59 105
10219 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกาย สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ในระบบสอบตรง ปี 2559 ข่าวการศึกษา 23/03/59 25/02/59 52
10218 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์สอบตรงรอบ 1 ข่าวการศึกษา 24/02/59 10/03/59 183
10217 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 9 ข่าวการศึกษา 02/02/59 10/02/59 110
10216 เปิดรับสมัครพนังานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานธุรการ งานเอกสาร ข่าวสมัครงาน 11/01/59 29/01/59 66
10215 เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 9 สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ข่าวการศึกษา 29/12/58 02/02/59 75
10214 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 16/12/58 25/12/58 211
10213 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 08/12/58 23/03/59 116
10212 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ข่าวการศึกษา 04/12/58 12/12/58 155
10211 เรียนเชิญประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน โครงการตลาดนัดวิชาการ “นวตกรรมสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/12/58 04/12/58 31
พบข้อมูล 19 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15]....[19] หน้าถัดไป>>