ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 304 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10161 ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ปรียาวรรณ วิบุลย์วงศ์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาบริการวิชาการแก่สังคมเป็นแบบอย่างที่ดี ของสถาบันพระบรมมราชชนก โดย... ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12/06/57 12/07/57 77
10160 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขา การจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8 #ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายาน 2557 ประกาศผลวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ข่าวการศึกษา 10/06/57 30/06/57 54
10159 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2557 และเรื่องกำหนดการตรวจร่างกาย ข่าวการศึกษา 05/06/57 12/06/57 57
10158 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(1ปี) ปีการศึกษา 2557 และ กำหนดการการสอบสัมภาษณ์ ข่าวการศึกษา 26/05/57 30/05/57 194
10157 เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่น 10‏ ข่าวการศึกษา 21/05/57 20/06/57 23
10156 ขอเชิญร่มเป้นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 16/05/57 26/05/57 37
10155 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าวการศึกษา 16/05/57 21/05/57 104
10154 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 หลักสูตร ข่าวการศึกษา 07/05/57 05/07/57 66
10153 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าวการศึกษา 10/03/57 09/05/57 116
10150 กำหนดการเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ข่าวการศึกษา 05/02/57 11/02/57 64
10149 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ข่าวสมัครงาน 29/01/57 18/02/57 60
10148 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 ก.พ.2557 ถึง 30 พ.ค.2557 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22/01/57 10/02/57 52
10147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 Update ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 16/01/57 10/02/57 121
10145 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 16/01/57 25/01/57 76
10144 ประกาศรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างเครือข่ายภาคกลาง 1 กับ STIKES Bali ข่าวการศึกษา 10/01/57 31/01/57 54
10143 ขอเชิญบุคลากรทาง การพยาบาล และการสาธารณสุข หรือผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาลฉุกเฉิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 09/01/57 22/03/57 78
10142 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2556 ข่าวการศึกษา 27/12/56 17/01/57 143
10141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 - 30 พฤษภาคม 2557 ข่าวการศึกษา 23/12/56 13/01/57 217
10140 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2556 ข่าวการศึกษา 16/12/56 20/12/56 148
10139 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 ข่าวการศึกษา 12/12/56 20/12/56 40
พบข้อมูล 16 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15]....[16] หน้าถัดไป>>