ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 370 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10357 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admission ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 3 ข่าวการศึกษา 04/06/61 08/06/61 84
10356 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 31/05/61 17/07/61 112
10355 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/06/61 01/10/61 21
10354 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับแบบ Admission รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 28/05/61 30/05/61 54
10353 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 08/05/61 12/05/61 93
10352 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 30/04/61 05/05/61 65
10351 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 17/04/61 01/10/61 14
10350 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 006 ปี 2018 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 09/04/61 10/05/61 21
10349 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update on newborn management ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 05/04/61 22/06/61 44
10348 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 02/04/61 02/06/61 94
10347 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหาร งานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 เมษายน 2561 ข่าวสมัครงาน 30/03/61 10/04/61 52
10346 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบการรับตรง ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 15/03/61 17/07/61 28
10345 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 005 ปี 2018 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 13/03/61 13/04/61 19
10344 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/03/61 01/10/61 29
10343 ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 ภาษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ข่าวการศึกษา 09/03/61 13/06/61 68
10342 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าลงทะเบียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 06/03/61 09/03/61 43
10341 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และระเบียบการเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11 ข่าวการศึกษา 05/03/61 14/03/61 85
10340 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 การรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 28/02/61 03/03/61 93
10339 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 27/02/61 17/07/61 110
10338 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 27/02/61 01/10/61 30
พบข้อมูล 19 หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]....[19] หน้าถัดไป>>