ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 304 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10289 ประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องชำระในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 03/07/60 18/07/60 112
10288 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบกลาง (Admission) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 30/06/60 18/07/60 34
10287 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง Admission รอบที่2 ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 22/06/60 20/07/60 54
10286 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบกลาง(Admission) รอบที่3 ปี2560 ข่าวการศึกษา 21/06/60 20/07/60 8
10285 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 008 ปี 2017 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/06/60 30/06/60 22
10284 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบกลาง(Admission) รอบที่2 ปี2560 ข่าวการศึกษา 14/06/60 20/07/60 28
10283 แจ้งข้อปฎิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 07/06/60 31/07/60 68
10281 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่2 ข่าวการศึกษา 05/06/60 30/06/60 87
10280 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง Admission รอบที่1 ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 02/06/60 30/06/60 21
10279 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 15/05/60 23/05/60 36
10278 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 007 ปี 2017 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/05/60 31/05/60 35
10277 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 006 ปี 2017 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/04/60 30/04/60 27
10276 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ รอบ3 ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 27/03/60 27/04/60 120
10275 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 03/03/60 03/04/60 62
10274 กำหนดการเปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 ข่าวการศึกษา 21/03/60 27/03/60 34
10273 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา2560 รอบที่ 3 ข่าวการศึกษา 20/03/60 24/03/60 19
10272 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสมัครงาน 15/03/60 24/03/60 15
10271 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 รอบ3 ข่าวการศึกษา 14/03/60 18/03/60 20
10270 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพืนที่ รอบ2 ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 14/03/60 31/03/60 66
10269 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ข่าวการศึกษา 09/03/60 28/06/60 33
พบข้อมูล 16 หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]....[16] หน้าถัดไป>>