ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 317 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10238 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 ข่าวการศึกษา 16/08/59 23/08/59 195
10237 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 08/08/59 16/08/59 135
10236 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ข่าวสมัครงาน 15/07/59 21/07/59 44
10235 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร ข่าวสมัครงาน 13/07/59 02/08/59 46
10234 ประกาศจากงานฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ข่าวการศึกษา 08/07/59 26/07/59 190
10233 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 05/07/59 15/07/59 67
10232 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ ข่าวการศึกษา 05/07/59 27/07/59 161
10231 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/07/59 25/07/59 342
10230 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบกลาง(Admission) ข่าวการศึกษา 06/06/59 01/07/59 170
10229 เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 ข่าวการศึกษา 01/06/59 10/08/59 73
10228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 16/05/59 27/05/59 267
10227 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Change for the Excellence ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 คลิกอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ข่าวกิจกรรม 03/05/59 26/05/59 32
10226 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา (ใบสมัครแนบท้าย) ข่าวสมัครงาน 29/03/59 23/04/59 62
10225 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบสอบตรง รอบที่2 ปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 29/03/59 30/04/59 93
10224 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ข่าวสมัครงาน 21/03/59 30/04/59 85
10223 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบตรง รอบที่2 ข่าวการศึกษา 14/03/59 18/03/59 97
10222 <ด่วน> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบสอบตรง รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข่าวการศึกษา 07/03/59 15/03/59 92
10221 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบสอบตรง ประจำปี 2559 ข่าวการศึกษา 04/03/59 10/03/59 118
10219 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกาย สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ในระบบสอบตรง ปี 2559 ข่าวการศึกษา 23/03/59 25/02/59 85
10218 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์สอบตรงรอบ 1 ข่าวการศึกษา 24/02/59 10/03/59 157
พบข้อมูล 16 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12]....[16] หน้าถัดไป>>