ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 304 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10204 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง 4H : คุณค่าแห่งการดูแล ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 06/10/58 17/11/58 18
10203 แจ้งข้อปฏิบัติในการายงานตัวของนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ปีการศึกษา 2558 (แกไขครั้งที่ 3) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 27/07/58 10/08/58 178
10200 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 07/07/58 01/08/58 38
10199 เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่11 ข่าวการศึกษา 19/06/58 23/06/58 20
10198 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและกำหนดการมอบตัว ข่าวการศึกษา 16/06/58 20/06/58 57
10197 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา2558 ข่าวการศึกษา 10/06/58 13/06/58 25
10196 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2558 และกำหนดการตรวจร่างกาย ข่าวการศึกษา 04/06/58 11/06/58 5
10195 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558 ข่าวการศึกษา 26/05/58 29/05/58 85
10194 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา2558 ข่าวการศึกษา 15/05/58 19/05/58 51
10193 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ระเบียบการสมัครและใบสมัคร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา2558 ข่าวการศึกษา 09/03/58 13/05/58 60
10192 ประกาศรับบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558 ข่าวการศึกษา 06/03/58 09/05/58 60
10191 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาตร์บัณฑิตในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2558 ข่าวการศึกษา 06/02/58 28/02/58 108
10190 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)และค่าใช้จ่าย ข่าวการศึกษา 31/01/58 06/02/58 88
10189 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึษา 2558 ข่าวการศึกษา 20/01/58 24/01/58 79
10188 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม (เพิ่มเติม) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 14/01/58 22/01/58 57
10187 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ข่าวการศึกษา 25/12/57 12/01/58 184
10186 เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) ข่าวการศึกษา 24/12/57 13/01/58 64
10185 ขอเชิญบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ข่าวกิจกรรม 23/12/57 10/03/58 50
10184 ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ในการแข่งขัน สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 18/12/57 25/12/57 64
10183 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 วันที่สอบ 22 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 15/12/57 22/12/57 278
พบข้อมูล 16 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13]....[16] หน้าถัดไป>>