ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 336 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10237 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 08/08/59 16/08/59 141
10236 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ข่าวสมัครงาน 15/07/59 21/07/59 39
10235 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร ข่าวสมัครงาน 13/07/59 02/08/59 44
10234 ประกาศจากงานฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ข่าวการศึกษา 08/07/59 26/07/59 135
10233 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 05/07/59 15/07/59 51
10232 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ ข่าวการศึกษา 05/07/59 27/07/59 126
10231 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/07/59 25/07/59 314
10230 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบกลาง(Admission) ข่าวการศึกษา 06/06/59 01/07/59 150
10229 เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 ข่าวการศึกษา 01/06/59 10/08/59 57
10228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 16/05/59 27/05/59 266
10227 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Change for the Excellence ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 คลิกอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ข่าวกิจกรรม 03/05/59 26/05/59 49
10226 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา (ใบสมัครแนบท้าย) ข่าวสมัครงาน 29/03/59 23/04/59 64
10225 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบสอบตรง รอบที่2 ปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 29/03/59 30/04/59 98
10224 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ข่าวสมัครงาน 21/03/59 30/04/59 81
10223 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบตรง รอบที่2 ข่าวการศึกษา 14/03/59 18/03/59 111
10222 <ด่วน> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบสอบตรง รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข่าวการศึกษา 07/03/59 15/03/59 65
10221 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบสอบตรง ประจำปี 2559 ข่าวการศึกษา 04/03/59 10/03/59 112
10219 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกาย สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ในระบบสอบตรง ปี 2559 ข่าวการศึกษา 23/03/59 25/02/59 44
10218 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์สอบตรงรอบ 1 ข่าวการศึกษา 24/02/59 10/03/59 180
10217 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 9 ข่าวการศึกษา 02/02/59 10/02/59 111
พบข้อมูล 17 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13]....[17] หน้าถัดไป>>