ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 304 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10268 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 08/03/60 23/03/60 64
10267 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา2560 รอบที่ 2 ข่าวการศึกษา 06/03/60 10/03/60 39
10266 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ข่าวการศึกษา 06/03/60 20/03/60 47
10265 ขอเชิญอาจารย์พยาบาล หรือผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่สไตล์ศตวรรษที่21 ณ หอประชุม อาคารศรีนครินทรารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 26-27 เมษายน 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 05/03/60 21/04/60 25
10264 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา2560 (ตัวสำรอง) รอบที่2 ข่าวการศึกษา 28/02/60 03/03/60 96
10263 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 27/02/60 15/03/60 197
10262 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ข่าวสมัครงาน 28/02/60 14/03/60 27
10261 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 21/02/60 01/03/60 46
10260 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ข่าวการศึกษา 20/02/60 27/02/60 100
10259 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกายในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 14/02/60 17/02/60 152
10258 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งวิทยาจารย์ ข่าวสมัครงาน 07/02/60 16/02/60 75
10257 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอน ข่าวสมัครงาน 07/02/60 16/02/60 52
10256 ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ข่าวการศึกษา 07/02/60 09/02/60 93
10255 ประกาศสถาบัณพระบรมราชชนนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 03/02/60 07/02/60 192
10254 กำหนดการพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 10 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ข่าวการศึกษา 02/02/60 06/02/60 52
10253 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 อัตรา ข่าวสมัครงาน 30/01/60 24/02/60 172
10250 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 26/01/60 31/01/60 61
10249 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพัก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่10 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 17/01/60 06/02/60 156
10248 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่สไตล์ศตวรรษที่ 21 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 10/01/60 26/01/60 52
10247 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 10 ข่าวการศึกษา 09/01/60 30/01/60 233
พบข้อมูล 16 หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10]....[16] หน้าถัดไป>>