ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 370 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10400 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรง ข่าวการศึกษา 15/02/62 21/02/62 49
10399 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่ายกาย รอบการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 11/02/62 15/02/62 41
10398 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 04/02/62 07/02/62 42
10397 ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ขอพักในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29/01/62 04/02/62 21
10396 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบการรับตรงจากพื้นที่ ข่าวการศึกษา 22/01/62 19/07/62 58
10395 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ระบบการรับตรงจากพื้นที่ ข่าวการศึกษา 18/01/62 22/01/62 48
10394 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 16/01/62 18/07/62 189
10393 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 11/01/62 16/01/62 85
10392 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 07/01/62 11/01/62 94
10391 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12 ข่าวการศึกษา 07/01/62 24/01/62 194
10390 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การรับตรงจากพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 และรายละเอียดการเตรียมตัว ข่าวการศึกษา 04/01/62 07/01/62 44
10389 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัณพระบรมราชนก ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงจากพื้น ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 27/12/61 30/12/62 406
10388 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update in emergency management ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ข่าวการศึกษา 26/12/61 22/03/62 41
10387 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสมัครงาน 14/12/61 31/12/61 58
10385 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิจัย ข่าวสมัครงาน 06/12/61 12/12/61 13
10384 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสมัครงาน 30/11/61 08/12/61 42
10382 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิจัย กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 30/11/61 08/12/61 15
10381 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิจัย ข่าวสมัครงาน 16/11/61 30/11/61 26
10380 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/10/61 31/10/61 31
10379 เปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 ข่าวการศึกษา 16/10/61 05/01/62 54
พบข้อมูล 19 หน้า | << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10]....[19] หน้าถัดไป>>