ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 336 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10364 แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (ฉบับแก้ไขใหม่ 20 มิ.ย.61) ข่าวการศึกษา 19/06/61 17/07/61 252
10363 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 15/06/61 17/07/61 109
10362 ประกาศ เรื่อง ของดการเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 ข่าวการศึกษา 15/06/61 01/07/61 32
10360 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้รับจ้างดําเนินงานฝ่ายบริหาร จำนวน 3 อัตรา ข่าวสมัครงาน 13/06/61 29/06/61 32
10359 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับแบบ Admission รอบที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 11/06/61 14/06/61 33
10358 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 07/06/61 13/06/61 54
10357 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admission ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 3 ข่าวการศึกษา 04/06/61 08/06/61 83
10356 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 31/05/61 17/07/61 76
10355 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/06/61 01/10/61 16
10354 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับแบบ Admission รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 28/05/61 30/05/61 57
10353 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 08/05/61 12/05/61 101
10352 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 30/04/61 05/05/61 65
10351 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 17/04/61 01/10/61 21
10350 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 006 ปี 2018 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 09/04/61 10/05/61 12
10349 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update on newborn management ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 05/04/61 22/06/61 29
10348 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 02/04/61 02/06/61 83
10347 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหาร งานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 เมษายน 2561 ข่าวสมัครงาน 30/03/61 10/04/61 47
10346 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบการรับตรง ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 15/03/61 17/07/61 13
10345 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 005 ปี 2018 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 13/03/61 13/04/61 21
10344 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/03/61 01/10/61 19
พบข้อมูล 17 หน้า | << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10]....[17] หน้าถัดไป>>