ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 336 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10280 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง Admission รอบที่1 ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 02/06/60 30/06/60 74
10279 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 15/05/60 23/05/60 34
10278 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 007 ปี 2017 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/05/60 31/05/60 31
10277 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 006 ปี 2017 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/04/60 30/04/60 37
10276 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ รอบ3 ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 27/03/60 27/04/60 109
10275 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 03/03/60 03/04/60 55
10274 กำหนดการเปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 ข่าวการศึกษา 21/03/60 27/03/60 48
10273 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา2560 รอบที่ 3 ข่าวการศึกษา 20/03/60 24/03/60 47
10272 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสมัครงาน 15/03/60 24/03/60 54
10271 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 รอบ3 ข่าวการศึกษา 14/03/60 18/03/60 37
10270 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพืนที่ รอบ2 ปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 14/03/60 31/03/60 50
10269 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ข่าวการศึกษา 09/03/60 28/06/60 167
10268 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสมัครงาน 08/03/60 23/03/60 63
10267 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา2560 รอบที่ 2 ข่าวการศึกษา 06/03/60 10/03/60 38
10266 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ข่าวการศึกษา 06/03/60 20/03/60 39
10265 ขอเชิญอาจารย์พยาบาล หรือผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่สไตล์ศตวรรษที่21 ณ หอประชุม อาคารศรีนครินทรารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 26-27 เมษายน 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 05/03/60 21/04/60 23
10264 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา2560 (ตัวสำรอง) รอบที่2 ข่าวการศึกษา 28/02/60 03/03/60 90
10263 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าวการศึกษา 27/02/60 15/03/60 221
10262 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ข่าวสมัครงาน 28/02/60 14/03/60 30
10261 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 21/02/60 01/03/60 48
พบข้อมูล 17 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11]....[17] หน้าถัดไป>>