ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 336 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10216 เปิดรับสมัครพนังานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานธุรการ งานเอกสาร ข่าวสมัครงาน 11/01/59 29/01/59 65
10215 เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 9 สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ข่าวการศึกษา 29/12/58 02/02/59 70
10214 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 16/12/58 25/12/58 213
10213 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 08/12/58 23/03/59 112
10212 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ข่าวการศึกษา 04/12/58 12/12/58 161
10211 เรียนเชิญประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน โครงการตลาดนัดวิชาการ “นวตกรรมสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/12/58 04/12/58 43
10210 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ระบบคัดตรงจากพื้นที่ปีการศึกษา 2559 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/12/58 04/12/58 94
10209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่2 ข่าวสมัครงาน 24/11/58 26/11/58 45
10208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 25/11/58 29/11/58 188
10207 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งต่างๆ ข่าวสมัครงาน 16/11/58 23/11/58 133
10206 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี กรุงเทพ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 ข่าวการศึกษา 09/11/58 21/11/58 150
10205 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ข่าวสมัครงาน 02/11/58 14/11/58 69
10204 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง 4H : คุณค่าแห่งการดูแล ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 06/10/58 17/11/58 5
10203 แจ้งข้อปฏิบัติในการายงานตัวของนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ปีการศึกษา 2558 (แกไขครั้งที่ 3) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 27/07/58 10/08/58 183
10200 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 07/07/58 01/08/58 29
10199 เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่11 ข่าวการศึกษา 19/06/58 23/06/58 35
10198 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและกำหนดการมอบตัว ข่าวการศึกษา 16/06/58 20/06/58 63
10197 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา2558 ข่าวการศึกษา 10/06/58 13/06/58 26
10196 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2558 และกำหนดการตรวจร่างกาย ข่าวการศึกษา 04/06/58 11/06/58 131
10195 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558 ข่าวการศึกษา 26/05/58 29/05/58 62
พบข้อมูล 17 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14]....[17] หน้าถัดไป>>