ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 290 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10167 ประกาศจากงานฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21/07/57 08/08/57 58
10166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๕ ข่าวการศึกษา 18/07/57 28/07/57 81
10165 ประกาศการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ข่าวการศึกษา 17/07/57 20/08/57 143
10164 เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ มีปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ web pageในช่วงนี้ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 07/07/57 31/07/57 89
10163 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 15 ข่าวการศึกษา 07/07/57 16/07/57 30
10162 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2557 ข่าวการศึกษา 13/06/57 19/06/57 54
10161 ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ปรียาวรรณ วิบุลย์วงศ์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาบริการวิชาการแก่สังคมเป็นแบบอย่างที่ดี ของสถาบันพระบรมมราชชนก โดย... ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12/06/57 12/07/57 81
10160 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขา การจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8 #ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายาน 2557 ประกาศผลวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ข่าวการศึกษา 10/06/57 30/06/57 69
10159 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2557 และเรื่องกำหนดการตรวจร่างกาย ข่าวการศึกษา 05/06/57 12/06/57 65
10158 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(1ปี) ปีการศึกษา 2557 และ กำหนดการการสอบสัมภาษณ์ ข่าวการศึกษา 26/05/57 30/05/57 199
10157 เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่น 10‏ ข่าวการศึกษา 21/05/57 20/06/57 11
10156 ขอเชิญร่มเป้นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 16/05/57 26/05/57 43
10155 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าวการศึกษา 16/05/57 21/05/57 126
10154 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 หลักสูตร ข่าวการศึกษา 07/05/57 05/07/57 65
10153 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าวการศึกษา 10/03/57 09/05/57 111
10150 กำหนดการเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ข่าวการศึกษา 05/02/57 11/02/57 102
10149 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ข่าวสมัครงาน 29/01/57 18/02/57 53
10148 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 ก.พ.2557 ถึง 30 พ.ค.2557 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22/01/57 10/02/57 48
10147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 Update ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 16/01/57 10/02/57 116
10145 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 16/01/57 25/01/57 92
พบข้อมูล 15 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14]....[15] หน้าถัดไป>>