ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 304 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10182 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ข่าวสมัครงาน 01/12/57 11/12/57 52
10181 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เข้ารับการอบรมหลักสูตรกาพรยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ข่าวการศึกษา 04/11/57 12/12/57 69
10179 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ มีความประสงค์จะรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญลงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) 1 อัตรา ข่าวสมัครงาน 27/10/57 14/11/57 8
10178 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 2) ข่าวการศึกษา 20/10/57 31/10/57 13
10177 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานแม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา ข่าวสมัครงาน 30/09/57 01/01/58 44
10176 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าวกิจกรรม 23/09/57 22/10/57 38
10175 เรื่องการรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ(ด้านการสอน) ข่าวสมัครงาน 01/09/57 16/09/57 20
10174 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิชาพยาบาล มูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข่าวการศึกษา 28/08/57 23/09/57 71
10173 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข่าวการศึกษา 28/08/57 23/09/57 19
10172 เรื่องการรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ(ด้านการสอน) , ตำแหน่งวิทยาจารย์ ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 30/07/57 16/08/57 19
10171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 15 สาขาการผดุงครรภ์ เพิ่มเติม ข่าวการศึกษา 30/07/57 11/08/57 32
10170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 15 สาขาการพยาบาลเด็กภาวะวิกฤต ข่าวการศึกษา 29/07/57 05/08/57 75
10169 แจ้งค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ชำระภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 29/07/57 02/08/57 95
10168 แจ้งกำหนดการและระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 23/07/57 16/08/57 106
10167 ประกาศจากงานฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21/07/57 08/08/57 49
10166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๕ ข่าวการศึกษา 18/07/57 28/07/57 77
10165 ประกาศการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ข่าวการศึกษา 17/07/57 20/08/57 143
10164 เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ มีปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ web pageในช่วงนี้ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 07/07/57 31/07/57 79
10163 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 15 ข่าวการศึกษา 07/07/57 16/07/57 37
10162 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2557 ข่าวการศึกษา 13/06/57 19/06/57 44
พบข้อมูล 16 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14]....[16] หน้าถัดไป>>