ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 337 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10387 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสมัครงาน 14/12/61 31/12/61 6
10385 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิจัย ข่าวสมัครงาน 06/12/61 12/12/61 20
10384 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสมัครงาน 30/11/61 08/12/61 16
10382 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิจัย กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 30/11/61 08/12/61 9
10381 ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิจัย ข่าวสมัครงาน 16/11/61 30/11/61 8
10380 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/10/61 31/10/61 24
10379 เปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 ข่าวการศึกษา 16/10/61 05/01/62 195
10378 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วิทยากร: อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ข่าวการศึกษา 05/09/61 22/10/61 81
10377 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561 แก้ไข ข่าวการศึกษา 10/08/61 15/08/61 49
10376 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบการรับตรงอิสระประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าวการศึกษา 02/08/61 07/08/61 43
10375 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 และ กำหนดการมอบตัว ข่าวการศึกษา 18/07/61 28/07/61 71
10374 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/03/61 01/10/61 16
10373 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/03/61 01/10/61 14
10372 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/07/61 01/10/61 22
10371 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/06/61 01/10/61 13
10370 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหาร ข่าวสมัครงาน 06/07/61 07/07/61 44
10369 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับแบบ Admission รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 03/07/61 17/07/61 101
10368 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหาร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ข่าวสมัครงาน 03/07/61 06/07/61 33
10367 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 และ กำหนดการตรวจร่างกาย ข่าวการศึกษา 02/07/61 12/07/61 47
10366 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับแบบ Admission รอบที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 25/06/61 28/06/61 38
พบข้อมูล 17 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[17] หน้าถัดไป>>