ประวัติวิทยาลัย
 
ปรัชญา
    สัญลักษณ์
    เพลงประจำวิทยาลัย
    ที่ตั้งวิทยาลัย
    ค่านิยมร่วมวิทยาลัย

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

  
จิตเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม
Download
(คำร้อง ทำนอง สุวรรณ โชติมั่งมี / เรียบเรียงเสียงประสาน จรี บุญประเสริฐ)

      จิตเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม หลักนำเราต่างยึดมั่น จวบจนนิรันดร์ ร่วมกันนำสุขสู่ชน ตรากตรำแสนลำบาก แม้เหนื่อยยากสู้ทน ชั่วชีวิตอุทิศมอบตนไม่ทิ้งงาน
      กอร์ปด้วยเมตตา นำใจพาแผ่ไพศาล สละชีวิตเพื่องานดุจไนติงเกล นี้เป็นเจตจำนงค์ใจ เทิดวินัยเด่น จักพร้อมบำเพ็ญเอื้ออารีย์
      มาเถิดพวกเราพยาบาลทุกคน รักงานกอร์ปกุศลเพิ่มสุขทวี พากเพียรรักเรียนช่วยคน แม้จนหรือคนมั่งมี เป็นสุขและสวัสดี อย่างพร้อมมูล

      มาพวกเราพร้อมใจกันสร้างความดี             เป็นสักขีประจักไว้อย่าให้สูญ
      อุทิศชีวิตช่วยเหลือเกื้อกูล                         ให้ชนสุขสมบูรณ์และอนามัย
      เกียรติ วินัย เมตตา กรุณา                        เรารักษาไว้ยิ่งชีวิตและจิตใจ
      มั่นคงเทิดทูนไว้เหนือสิ่งใด                       เสียสละมอบฤทัยให้แก่งาน


แคทลียา
Download

      เด่นสวยตรึงตรา แคทลียา ยาใจ กลีบกิ่งก้านใบสวยสดงาม ยากเฉาชวนชม
ถึงเจ้าข่มมวลมาร   ศักดิ์เจ้าตระการปานสุดา

     *เจ้างามความดี เลิศศักดิ์ศรีในหล้า      เด่นดังผกายาใจหัวใจ
 พยาบาลงามอุปถัมภ์ยามไข้               คู่เมืองเลื่องไกลเหนือใครเอย (สร้อย)
 หมู่พยาบาลสวยสะอ้านตราตรู           หลับตื่นชื่นชูยิ้มสู้งาน
 แจกยิ้ม ยาใจ ทุเลาไข้ อวยทาน         ปลั่งเปล่งเบ่งบานปานแคทลียา

*เจ้างามความดี เลิศศักดิ์ศรีในหล้า      เด่นดังผกายาใจหัวใจ
  พยาบาลงามอุปถัมภ์ยามไข้               คู่เมืองเลื่องไกลเหนือใครเอย (สร้อย)
 ค่าล้ำคำรูห์ ซึ้งซาบผู้พยาบาล            ตรากตรำคร่ำงานหวานกว่าใคร
 เรียบร้อยวาจา ล้วนอุตส่าห์โลมใจ       ละมุนละไมปานแคทลียามาร์ชพยาบาล
Download

      อันความกรุณาปราณี                       จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ                  จากฟากฟ้าสุธาลัยสู่แดนดิน
ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า                    พระโปรดเกล้าประทานให้ใจถวิล
ใช้คุณค่ากรุณาไว้อาจิณ                          ดังวารินจากฟ้าสู่สากล

*อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล                ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล
 เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน                        ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน
 แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ                  จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร
 ยอมเหนื่อยยากตรากตรำใจสำราญ               อุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย