ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ผู้เข้าอบรม จากประเทศภูฐานนำเสนองาน ที่ห้อง 3-509 วันที่ 9 กันยายน 2559 : 03/10/59 (count : 7 )
  กิจกรรมพี่พบน้อง แนะนำการเรียนและการสอบ วันที่ 5 กันยายน 2559 : 03/10/59 (count : 99 )
  กิจกรรมการฟังบรรยายและซ้อมแผนอพยพอัคคีภัยหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ประจำปี 59 วันที่ 3 กันยายน 2559 : 03/10/59 (count : 51 )
  พิธีรับหมวกรุ่นนักศึกษาพยาบาลศาสตร รุ่น_ 70 ประจำปี 2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 : 03/10/59 (count : 72 )
  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1กันยายน 2559 : 03/10/59 (count : 27 )
  กิจกรรมรับน้องใหม่ # พิธีบายสรีสู่ขวัญ # Freshy Night นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รุ่น_71@59 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 : 08/9/59 (count : 42 )
  คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยียมชม พิพิธภัณฑ์ประวัติการณ์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี กรุงเทพ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 : 08/9/59 (count : 18 )
  ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่น 70 ได้ร่วมแข่งขันการทำโคลงอุบะดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเชตุพลวิมลมังคราราม กระทรวงการศาศนา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 วันที่ 23 สค 2559 : 08/9/59 (count : 17 )
  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ_ (ฝ่ายQA) วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 : 08/9/59 (count : 10 )
  ประชุม PMQA (ฝ่าย QA) วันที่ 5-6 กันยายน 2559 : 08/09/59 (count : 25 )

พบข้อมูล 9  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม