ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันอุดมศึกษาที่เปินเลิศ (PM QA) 28-29 พย 59 : 02/12/59 (count : 45 )
  Welcome & Openig ceremony STIKES BALI and Central College Network I 28 November 2016 : 01/12/59 (count : 48 )
  ภาพกิจกรรมนิทรรศการ เรื่อง เทคโนโลยีใหม่ทางพิสิกส์ กับการพยาบาล 23 พ.ย 59 : 24/11/59 (count : 54 )
  กิจกรรม โครงการมปลูกป่าชายเลน ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ศิรินธร จ.เพรชบุรี 20 พ.ย 59 : 24/11/59 (count : 60 )
  นิทรรศการ สูติศาสตร์ก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 22 พฤษศจิกายน 2559 : 23/11/59 (count : 35 )
  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายในหลวง ร.9 และกษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ในวันที่ 22 พฤษศจิกายน 2559 : 23/11/59 (count : 49 )
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการวิจัย วันที่ 18-19 พฤษศจิกายน 2559 : 23/11/59 (count : 32 )
  กิจกรรม คิดดีทำดีถวายพ่อหลวง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 : 21/11/59 (count : 17 )
  กิจกรรม ภาพ ดนตรี ของพ่อ ภาพ ดนตรี เพื่อพ่อ และพิพิธนาฏยละครเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 : 16/11/59 (count : 25 )
  ประชุม เรื่องการเชียนหนังสือและตำรางานวิจัย โดย ผศ.นพ.เฉง นิลบุหงา 14 พ.ย 59 : 16/11/59 (count : 29 )

พบข้อมูล 9  หน้า | << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม