ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21-22 สิงหาคม 60 : 26/09/60 (count : 15 )
  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 : 26/09/60 (count : 10 )
  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2560 : 31/08/60 (count : 20 )
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๑๐ เจ้าภาพโดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ : 18/08/60 (count : 16 )
  เยี่ยมชมดูงานในหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดย วพบ.เชียงใหม่ (รุ่น 1)วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 : 08/08/60 (count : 16 )
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๙ เจ้าภาพโดย_ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 : 09/08/60 (count : 29 )
  เสนวนาเรื่อง การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 : 14/07/60 (count : 21 )
  แข่งขัน ประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐิ์ และการจัดโต๊ะหมู่บูชาดอกไม้สด เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบุชา ณ วัดพระเชตุพนฯ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560 : 10/07/60 (count : 15 )
  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 : 10/08/60 (count : 16 )
  Closing Ceremony Newborn _ Women Healthcare for Obstetricians and Neonatologists from Mongolian On June 30th, 2017 : 03/07/60 (count : 21 )

พบข้อมูล 11  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม